Ritalin

Ritalin er en medisin som brukes for å behandle AD/HD. Ritalin har en svakt stimulerende effekt på hjernen.

Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner med metylfenidat: Concerta og Equasym.

Hvem kan bruke Ritalin?Ritalin brukes av dem med diagnosen AD/HD, og som er mellom 6-17 år, samt voksne som har problemet. Ritalin blir også brukt for å behandle narkolepsi (sovesyke).
Dersom man har et rusproblem må man være rusfri tre måneder før man starter med Ritalin.

Hvordan virker Ritalin?Ritalin virker svakt stimulerende på hjernen. Mange tror at Ritalin er nøyaktig det samme som amfetamin, men det stemmer ikke; Ritalin virker på en måte, selv om den nøyaktige virkningsmekanismen ikke er kjent. Ritalin virker særlig godt på mentale symptomer, fremfor motoriske symptomer. Agressivitet kan bli mindre og ofte kan man se en bedring i skoleprestasjonene.
Ritalin har en relativt kort virkningstid, og skal derfor taes 2-3 ganger om dagen.

Hva er bivirkningene av Ritalin?Som regel er bivirkningene få og beskjedne. Oftest sees bivirkninger som mindre appetitt (men dette forsvinner gjerne etter hvert), magesmerte, kvalme og brekninger. Ofte kan disse problemene bedres dersom du tar medisinene sammen med mat. Ellers kan munntørrhet bli et problem, samt utslett, kløe og håravfall.
Nervøsitet og søvnløshet er ikke sjeldent, og man må da justere dosen og eventuelt la være å ta medisinen om kvelden. Hodepine, døsighet og svimmelhet kan forekomme, samt økning av tics. Hjertefrekvensen kan øke, og noen kan få økt blodtrykk. Concerta, Ritalin og Equasym er alle under overvåkning da det er rapportert om hjertestans og andre bivirkninger relatert til hjerte- og karsystemet.

Hvordan doseres Ritalin?Doseringen må tilpasses hver enkelt person - ingen er helt like og det er derfor viktig at man følger godt med, særlig i begynnelsen når man starter med medisinen. Man starter med lave doser, og kan eventuelt øke etter en uke dersom medisinen ikke fungerer optimalt. Dersom du får problemer med søvnen er det lurt å ta siste dose før kl. 18.

Virker Ritalin på alle?Nei, ikke alle merker noen bedring med Ritalin. Rundt 25% får ikke en klar bedring. Dersom symptomene ikke er blitt bedre etter en måned skal man slutte med medisinen.

Hvem kan ikke bruke Ritalin?

  • Barn under 6 år skal ikke bruke denne medisinen.
  • Pasienter med angst
  • Dem med Tourettes syndrom eller slektninger med dette problemet
  • Grønn stær
  • Høyt stoffskifte
  • Hjerterytmeproblemer
  • Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)

Gravide og ammende skal heller ikke bruke denne medisinen.

Hva bør kontrolleres når man bruker Ritalin?Da Ritalin kan ha innvirkning på hjertet skal blodtrykket kontrolleres med jevnlige mellomrom. EKG (hjertefilm) bør også taes innimellom, samt blodprøver.

Kilder:

Felleskatalogen, www.felleskatalogen.noVeileder i diagnostikk og behandling AD/HD. Sosial- og helsedirektoratet 2005.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen