Riktig spedbarnsmat

Spedbarnsforeldre har mange spørsmål rundt barnets kosthold i det første leveåret. I høst kom de nye og reviderte anbefalingene for spedbarnsernæring. Morsmelk er fremdeles det beste for barnet ditt!

Under er listet opp noen av hovedkonklusjonene i de reviderte anbefalingene for spedbarnseræring fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF).

Forskjellige typer melk Morsmelk: Det er bred enighet om at morsmelk er den beste føde for spedbarn. Dersom både barnet og mor er fornøyd med ammingen, og barnet følger en normal vekstkurve, bør spedbarn få morsmelk hele det første leveåret. Det anbefales at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene, og som tillegg til annen ernæring frem til ettårsalderen.

Flere studier har vist at introduksjon av fast føde til spedbarn før seks måneders alder, fører til redusert inntak av morsmelk og ikke til økt inntak av energi eller økt vekst.

Melkeerstatning: Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør hovedsakelig morsmelkerstatning brukes fram til tolv måneders alder.

Kumelk: Det ser ikke ut til at det skader å bruke moderate mengder kumelk i ernæringen mot slutten av første leveår, i ca. 10-måneders alderen. Fra denne alderen kan barn også få noe yoghurt og syrnet melk, helst sammen med kornvarer, eller som dessert. Fra ett-års alder kan man velge mellom helmelk, lettmelk og skummetmelk.

Fast fødeIntroduksjon av fast føde bør skje fra seks-månedersalderen. Noen barn kan ha behov for fast føde før de er seks måneder gamle, men introduksjon bør skje tidligst ved fire måneders alder. Barn som ikke får morsmelk, kan introduseres til fast føde ved 4-6 måneders alder.

Fast føde bør introduseres gradvis som tillegg til morsmelken eller morsmelkerstatningen, slik at behovet for energi og næringsstoffer dekkes.

Grøt og brød; Det er viktig at gluten introduseres gradvis mens barnet fortsatt ammes, og at det varieres mellom grøt av ulike kornslag.

JernI annet levehalvår er det særlig viktig at kosten inneholder nok jern.

Dersom det i annet levehalvår er behov for annen melk enn morsmelk som drikke eller i grøt, anbefales det at det brukes morsmelkerstatning frem til 12 måneders alder.

Flere grøttyper for spedbarn er jernberiket, og det anbefales at man bruker disse. Andre gode kilder for jern er grovt brød og magert kjøtt.
Vitamin D / tranI anbefalingene heter det at alle spedbarn bør få daglig tilskudd av vitamin D fra de er fire uker gamle.

Det anbefales at spedbarn får vitamin D-tilskudd i form av tran. Barn som ikke får tran, bør gis vitamin D-dråper. Dette er spesielt viktig for barn som eksponeres for lite sollys (eks. vinterstid).

HonningDet frarådes at honning gis til barn under ett år på grunn av faren for spedbarnsbotulisme.

"Mat for spedbarn"Sammen med de nye anbefalingene for spedbarnsernæring foreligger nå en ny og revidert utgave av heftet -Mat for spedbarn- fra SEF. Heftet gir praktiske råd om kosthold i barnets første leveår, og skal finnes på alle helsestasjoner.

Kilde: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet