Potensproblemer kan behandles

Viagra revolusjonerte på mange måter behandlingen av impotens da medisinen kom for noen år siden. Ikke bare fordi det var den første effektive behandlingen av impotens i tablettform, men like mye fordi det ble satt fokus på sykdommen og folk ble gjort oppmerksom på at det er en tilstand som lett behandles.

Behandling på mange måterImpotens kan i dag behandles med forskjellige medisiner. Tadalafil er det aktive stoffet i Cialis®, og dette stoffet tas som tablett. Sildenafil, som er det aktive stoffet i Viagra®, tas som tablett. Levitra inneholder virkestoffet vardenafil, også dette medikamentet tas som tablett. Cialis, Viagra og Levitra er alle såkalte PDE5-hemmere.

I tillegg finnes stoffet alprostadil i to ulike preparater. Bondil® er en såkalt urethralstift. Dette er en stift som føres inn i urinrøret ved hjelp av en hylse. Caverject® er en oppløsning av alprostadil som ved hjelp av en spesialsprøyte injiseres i penis. Hvilken medisin du skal bruke vil ofte avhenge av årsaken til potensproblemene dine.

Forskjellig virkemåteDet er én viktig forskjell i måten medisinene virker på. Cialis® og Viagra® forsterker effekten av signalstoffene kroppen sender ut når du blir seksuelt stimulert. Du får derfor ikke ereksjon bare ved å ta en tablett; du må i tillegg bli seksuelt opphisset.

Dette er ikke tilfelle for Bondil® og Caverject®. Det aktive stoffet i disse preparatene (alprostadil) etterligner stoffer som kroppen skiller ut ved seksuell stimulering for å erigere penis. Når du tilfører dette stoffet til penis, vil du få ereksjon selv om du ikke blir seksuelt stimulert. Mange vil nok oppleve dette som rart.