Plutselig død i idretten

Det er dramatisk når en ung, tilsynelatende sprek idrettsutøver plutselig faller død om. De fleste tilstandene skyldes at noe er galt med hjertet. Kan slike tilfeller oppdages før det går galt?

De fleste av oss husker de mange orienteringsløperne som døde plutselig på 80-tallet. Kan dette skje igjen?

Hvor mange?Det finnes ikke gode norske matierialer på dette. De undersøkelser som har vært gjort, har omfattet både aktive utøvere av sport og konkurranser samt mosjonister. Det har ikke vært gjort forsøk på å skille mellom prestasjon og konkurransenivå. Et anslag viser at ca.1 av 100- 200 tusen yngre utøvere rammes av plutselig død. Tallene er noe høyere hos eldre utøvere (30-70 år). De fleste dødsfallene skyldes hjertet.

Hvilke idretter?De idrettene som belaster kroppen kortvarig, men hardt, samt kondisjonsidretter er mest utsatte. I Amerika har man funnet at det er flest dødsfall innen idrettene basketball og amerikansk fotball. Jevnt over er det flest dødsfall i golf(!), noe som antagelig skyldes at det er så mange eldre mennesker som spiller golf.

Hvem rammes?Det er flest innen gruppen 40 - 60 år som dør, og flere menn enn kvinner. Årsaken til dette er ikke sikker, men man spekulerer på om menn belaster seg hardere under utøvelsen. Det kan også være at genetiske årsaker spiller en rolle.

Dødsfall hos yngre utøvereEn del land har egne registre over yngre utøvere som dør i forbindelse med idrett (dvs under eller inntil 24 timer etter idrett).

Hva dør de av?Som regel har idrettsutøverne en sykdom, tilstand eller infeksjon, som sammen med den harde belastningen treningen er, blir en dødelig blanding. Relativt uskyldige hjertetilstander kan reagere på hardtrening med å starte en farlig hjerterytme. Uttørring og elektrolyttforstyrrelser som kommer etter treningsøkter kan også igangsette slike rytmeforstyrrelser. Høy kroppstemperatur, raske temperatursvingninger og høyt oksygenbehov kan også være farlig for noen som har en hjertebetennelse eller hjertesykdom.

Det er spesielt tre typer hjerteproblematikk som forårsaker plutselig død blant unge idrettsutøvere.:

1)Fortykkelse av hjertemuskulaturen:
Personer som trener mye, trener opp hjertemuskelen på samme måte som kroppens andre muskler. Dette er et tveegget sverd. Et sterke hjerte kan jobbe hardt under press. Men når hjertemuskelen blir tykkere, krever den mer oksygen når den jobber, og det blir mindre plass til blodet i hjertekamrene. To tilstander kan være vanskelige å skille fra hverandre: -Idrettshjerte-, eller fortykkelse av hjertemuskelen på grunn av trening, er normalt, og det går tilbake når personen ikke trener så mye. Men hos noen finner man at særlig venstre hjertekammers hjertemuskel blir tykk, og har en annen oksygenomsetning. Denne tilstanden disponerer for farlige hjerterytmeforstyyrrelser og plutselig død. Spesielt hos afro-amerikanske idrettsutøvere har man funnet dette som årsak til plutsel8ig død.

2) Hjertemuskelsykdommen ARVD:
ARVD står på fagspråket for arytmogen høyre ventrikkel dysplasi. Ved denne tilstanden har personene infiltrasjon av fett og omdannelse av hjertemuskel til bindevev i høyre hjertekammer. Denne tilstanden disponerer for farlige hjerterytmeforstyrrelser.

3) Myokarditt
De fleste husker vel med gru de mange orienteringsløperne som døde plustelig på 80-tallet. I Sverige døde 16 orienteringsløpere i tidsrommet 1979-1992, langt over det man kunne forvente. Det de døde av var myokarditt, som er en betennelsesetilstand i hjertemuskelen, som regel på grunn av virus.

Kan det forhindres?Dette er et vanskelig spørsmål.
Plutselig død rammer svært få i forhold til det store antallet som driver med idrett. Store screeningundersøkelser ville vært voldsomt dyrt, og man måtte teste svært mange før å finne én med funn. Det er også en del av tilstandene bak plutselige dødsfall som ikke ville blitt avslørt ved vanlig screeningundersøkelser. Det å finne unge risikopersoner blir som å lete etter "nåla i høystakken".

De aller fleste av de som har dødd plutselig i idretten, hadde ikke nedsatt arbeidskapasitet eller idrettsmessig nedsatt yteevne i tiden før dødsfallet. Mange har allikevel oppsøkt lege i tiden i forveien på grunn av beskjedne symptomer.
Det kan nok være grunn til å ta symptomer som tretthet og hjerteklapp enda mer alvorlig hos aktive idrettsutøvere enn hos den generelle befolkningen. De som opplever slike symptomer, burde kanskje utredes på unormale hjertefunn. Det samme gjelder de som har opphopning av hjertesykdom med tidlig død i familien, de som har en bilyd på hjertet eller unormalt EKG.

Etter orienteringsløper-epidemien i Sverige, ble det innført konkurranseforbud og treningsrestreiksjon i 6 måneder for de som fikke betennelse i hjertet. Etter dette har det ikke vært nye tilfeller av plutselig død.

Generelle råd:

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

-Ikke delta i trening eller konkurranser dersom du har en pågående infeksjon.
-Start ikke opp igjen før alle symptomer og feber har gått tilbake.
-Dersom du har en hjertelidelse, bør du ikke delta i belastende idretter, men heller i idretter med lavere intensitet.
-Dersom du er eldre, bør du velge en idrett som er tilpasset din alder og helsetilstand.
-Driver du aktivt med idrett, ta symptomer på alvor, og oppsøk lege.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Martha Lamøy
Ledig nå
Simen Brynildsen
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-