PEF-måling

PEF er en forkortelse for "peak expiratory flow". Med et PEF-apparat kan en person som har astma måle hvor kraftig forsnevringen i bronkiene er.

Apparatet måler topphastigheten på luften du puster ut. Målingene er til stor nytte for å bestemme hvilken behandling som trengs, og de fleste med astma har et PEF-apparat til egenkontroller.

BruksanvisningPEF-apparatet brukes slik: Slutt leppene godt rundt munnstykket og blås ut så kraftig og så raskt du klarer.

Vurdering av PEF-verdienPEF-verdien varierer med kroppshøyde, alder og kjønn.

Voksne menn uten lungesykdom skal klare mellom 450 og 650 liter per minutt, mens friske voksne kvinner normalt klarer mellom 350 og 550 liter per minutt. PEF under 200 liter per minutt er ofte uttrykk for alvorlig forsnevring av luftveiene.

Hvis du har astma vil det være nyttig for deg å finne ut hva PEF-verdien er i en god periode. Denne "god periode"-verdien kan senere brukes som sammenlikningsgrunnlag når du skal vurdere hvor alvorlig et astmaanfall er. PEF under 60 % av "god periode"-verdien er uttrykk for alvorlig forsnevring av luftveiene.