Offisielle diagnosekriterier for demens

Dette er de offisielle diagnosekriteriene for å stille diagnosen demens. Det er dette legen støtter diagnose på.

De offisielle diagnosekriteriene

Diagnosesystemet ICD-10 har definert følgende diagnosekriterier for demens:

1. Kognitiv (mental) svikt

  • svekket hukommelse, spesielt for ny informasjon
  • svekkelse av andre kognitive (mentale) funksjoner (dømmekraft, planleggeing, tenkning, evne til å forstå og tenke abstrakt

2. Klar bevissthet

3. Svikt av emosjonell (følelses-) kontroll, motivasjon eller sosial atferd, og ha minst en av følgende symptomer;

  • emosjonell labilitet (ustabile følelser)
  • irritabilitet
  • apati
  • unyansert sosial oppførsel

4.Tilstanden må ha vart i minst 6 måneder