Nyreskade og diabetes

Dem som har hatt diabetes over lengre tid står i fare for å utvikle skade på nyrene, og kan i verste fall føre til nyresvikt. Det viktigste er å få kontroll over blodtrykket, slik at nyrene skånes. Protein i urinen (proteinuri) er et tegn på nyreskade (nefropati).

Økende problem
Nyresvikt grunnet diabetes type 2 er et økende problem. Pr. i dag er rundt 10-15% av alle nyresvikter forårsaket av diabetes type 1 og 2, og årlig får rundt 40 mennesker nye nyrer som et resultat av nyresvikt etter diabetes. Man forventer at antallet øker, først og fremst grunnet økningen i mennesker med diabetes type 2. Etter 25 år med sykdommen kan mellom 25-40% av pasientene forventes å ha fått nyreskade.

Hvorfor skader diabetes nyrene?
Årsakene til nyreskaden er kompliserte og mange, og ikke fullstendig avklart ennå. Man regner med at både arv, høyt blodsukker og andre faktorer spiller en rolle. Skaden som skjer er blant annet at de små porene som fungerer som filter i nyrene skades, og slipper ut protein i urinen, noe som vanligvis ikke skal skje.

Hvordan vite om jeg har nyreskade?Man sjekker nyrene ved å kontrollere om du har protein i urinen (proteinuri). Vanligvis kommer det lite eller ikke noe protein i urinen. Såkalt mikroalbuminuri (en type protein i urinen) måles ved en enkel test hos legen din. Såkalt mikroalbumin/kreatinin-ratio er et mål for både protein i urinen og nyrefunksjon. Man skiller mellom såkaltl mikroalbuminuri, som er et tidlig stadium på nyreskade, og proteinuri, som bekrefter at nyreskade har oppstått.

Hvordan forebygge nyreskade?Det viktigste er selvsagt å gjøre det man kan for å unngå å få diabetes type 2. Sunt kosthold med lite salt, normal vekt og mosjon samt røykeslutt er det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk. Når man har først fått diabetes er dette de tre viktigste pilarene:

  • God blodsukkerkontroll (forebygger fremtidig nyreskade)
  • Langtidsblodsukkeret (HbA1c) bør ligge under 7,5%
  • Blodtrykket skal ligge under 140/90 mmHg
  • Ved påvist mikroalbuminuri skal alle med blodtrykk over 120/80 behandles med såkalte ACE-hemmere (blodtrykksregulerende midler), men ofte må andre blodtrykksmedisiner brukes i tillegg.

Dersom du har fått påvist type 2 diabetes, bør du sjekke urinen hvert år for protein.

Kilder;
NSAMs handlingsprogram for diabetes
Os I, Stenehjem A, Høyeggen A et al; Type 2-diabetes og nefropati - nye studier, nytt behandlingsopplegg? Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 918-920.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen