Metformin

Metformin senker blodsukkeret og brukes i behandlingen av diabetes type 2. Her får du en innføring i det viktigste du trenger å vite om denne medisinen.

VIKTIG MEDISIN: Meformin er det første medikamentet som brukes ved behandling av diabetes type 2, og benyttes av svært mange nordmenn. Foto: NTB / Shutterstock.
VIKTIG MEDISIN: Meformin er det første medikamentet som brukes ved behandling av diabetes type 2, og benyttes av svært mange nordmenn. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Metformin er en svært viktig medisin ved behandling av diabetes type 2. Metformin er virkestoffet i medisinen. Ved salg har medisinen følgende produktnavn: «Glucophage» eller Metformin etterfulgt av et produsentnavn. For eksempel «Metformin Orifarm».

Les også: Behandling av diabetes type 2

Hvem kan bruke metformin?

Metformin brukes i behandlingen av diabetes type 2, og er førstevalget av medisiner hos overvektige pasienter. Middelet brukes for å senke blodsukkernivået når diett- og treningstiltak ikke har god nok effekt. Metformin kommer i tablettform og kan eventuelt kombineres med andre medisiner som senker blodsukkeret, for å få best mulig effekt.

LES OGSÅ:
image: Hva er diabetes type 2?

Hva er diabetes type 2?

Hvordan virker metformin?

Senkningen av blodsukkeret oppnås mest sannsynlig ved hjelp av disse tre mekanismene:

  • Reduserer leverens produksjon av sukker (glukoneogenese)
  • Øker følsomheten for insulin, noe som fører til bedret opptak av sukker i kroppen (og dermed mindre sukker som sirkulerer i blodbanen)
  • Forsinker opptaket av sukker fra tarmen

Når blodsukkeret minsker får dette også en god effekt på kolesterol-nivået i blodet og senker både det totale kolesterolnivået, LDL (det «dårlige» kolesterolet) og triglyseridene.

Kombinasjon av flere medisiner samtidig

Metformin blir ofte brukt i kombinasjon med andre midler som senker blodsukkeret. Her er en oversikt over medikamentene som ofte brukes sammen med metformin:

  • Sulfonylureaderivater: Disse medikamentene brukes kun av pasienter med diabetes type 2 (ikke type 1). De stimulerer insulinproduserende celler til å øke sin produksjon og slik senkes blodsukkeret. Handelsnavn: Mindiab, Amaryl og Glimepirid.
  • Gliptiner: Disse medisinene hemmer et enzym kalt DPP-4. Konsekvensen er at insulinproduksjonen økes, særlig etter matinntak. Handelsnavn: Januvia, Xelevia, Vildagliptin, Galvus og Trajenta.
  • SGLT2-hemmere: Medisinene fungerer ved å øke utskillelsen av sukker i urinen, konsekvensen er lavere blodsukker. Handelsnavn: Dapagliflozin, Forxiga, Kanagliflozin, Invokana, Empagliflozin, Jardiance, Ertugliflozin og Steglatro.
  • GLP-1-analoger: Fungerer ved å gjenopprette hormonell ubalanse hos de med diabetes type 2. Senker blodsukker og fører til at leveren produserer mindre sukker. Handelsnavn: Bydureon, Liraglutid, Saxenda, Victoza, Lixisenatid, Lyxumia, Dulaglutid, Trulicity, Semaglutid og Ozempic.

Hvis det ikke er mulig å få kontroll på blodsukkeret ved endring av livsstil, eller bruk av noen av disse medikamentene, er det aktuelt med oppstart av insulinbehandling.

MANGE ULIKE MEDISINER: Det er mange alternativer og mulige kombinasjoner ved behandling av diabetes type 2. For mange pasienter er målet å unngå insulinbehandling. Foto: NTB / Shutterstock.
MANGE ULIKE MEDISINER: Det er mange alternativer og mulige kombinasjoner ved behandling av diabetes type 2. For mange pasienter er målet å unngå insulinbehandling. Foto: NTB / Shutterstock. Vis mer

Bivirkninger

Metformin stimulerer ikke insulinproduksjonen og forårsaker derfor ikke for lavt blodsukker/føling (hypoklykemi) . Metformin kan gi bivirkninger som kvalme, brekninger, diaré og luft i tarmene. Metformin kan også gi vektreduksjon. For å unngå bivirkningene bør man starte med en liten dose og øke etter hvert - ofte forsvinner bivirkningene etter noen uker. En annen mulig bivirkning er metallsmak i munnen.
I sjeldne tilfeller kan pasienten få et for lavt nivå av vitamin B12. Det anbefales derfor å sjekke dette en gang i året.

LES OGSÅ:
image: Hva er blodsukker?

Hva er blodsukker?

Hvem skal ikke bruke metformin?

Dem som har nyresvikt og leversvikt skal ikke bruke metformin. Hjertesvikt og nylig hjerteinfarkt gjør også at andre medisiner bør benyttes. Dersom du skal til røntgen-undersøkelse hvor du får kontrastmiddel som inneholder jod, må du stoppe med metformin 2-3 dager før undersøkelsen.

Før du starter bør legen din sjekke nyrefunksjonen din ved å måle kreatinin i blodet. I tillegg bør verdien av vitamin B12 sjekkes en gang i året.

Sliter du med metformin?

Det finnes alternativer og kombinasjonsmuligheter. Se Diabetesforbundets artikkel om dette: Sliter du med metformin

Kilder:

  • Felleskatalogen
  • Stein Vaaler: Diabeteshåndboken
  • Norsk Elektronisk Legehåndbok

Opprinnelig publisert av lege Siri Helene Hauge, 20.10.04. Oppdatert av legestudent med lisens Brage Ulvmoen, 15.04.19. Kilde ved oppdatering: Norsk legemiddelhåndbok.