Medisinsk kvalitetssikring

Lommelegens redaksjon ønsker at alle medisinske faktaopplysninger skal være så riktig og nøyaktig som mulig.

Lommelegen.no ble etablert i 1998, og er et medisinsk nettsted, med informasjon rettet mot folk flest.

Redaksjon og medisinsk kompetanse

Artikler på Lommelegen er skrevet av leger, legespesialister, sykepleiere, andre helsefaglige yrkesgrupper eller journalister. Forfatter, dato og yrkesbakgrunn oppgis på alle nyere artikler. Alle artikler blir gjennomgått av redaktør med medisinsk bakgrunn (sykepleier).

Vi har strenge retningslinjer for våre artikler:

  • Vi velger kilder som er basert på vitenskapelige, medisinske kilder og offentlig informasjon.
  • Vi baserer våre råd ut fra nasjonale helsemyndigheters anbefalinger.
  • Vi viser til alle kilder i artikler. (Fortløpende eller som referanse nederst)
  • Vi fremmer ikke fenomener som ikke er vitenskapelig bevist, som for eksempel alternativ behandling.
  • Vi jobber ut fra Vær varsom-plakaten

Vi ønsker at våre medisinske artikler skal være så nøyaktig som mulig, og hvis du finner noe feil eller unøyaktig informasjon i våre artikler, vennligst bruk knappen «rapporter om feil i artikkelen» nederst.

Oppdateringer

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av alle våre artikler. Artikler og legesvar som ikke er oppdatert merkes tydelig. Nederst i artikler kan du finne informasjon om hvem som har oppdatert og kilder ved revisjon.

Vår redaksjon

Vår redaksjon og medisinske fagpersoner består av ansvarlig redaktør, og frilansere. Her er noen av de viktigste bidragsyterne:

Elisabeth Lofthus
Redaktør
Sykepleier med videreutdanning
Mail: elisabeth.lofthus@aller.com

Elisabeth er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatri. Hun har mange års erfaring fra psykiatri og har også jobbet som fagsykepleier. Elisabeth er redaktør og gjennomgår alle nye artikler, før publisering.

Brynjulf Barexstein
Lege

Brynjulf er svarlege på Lommelegen, og har det medisinskfaglige ansvaret for svartjenesten. Han er allmennlege med bred erfaringsbakgrunn og har bidratt i mange av våre artikler som kilde og med faglig veiledning.

Rune Erlandsen
Lege

Dr. med. Rune Erlandsen ble utdannet som lege ved Universitetet i Tromsø i 2015, og har etter det fullført turnustjeneste i Kirkenes. Han har nå startet på spesialisering innen radiologi ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) Tromsø. Rune har også produsert undervisningsvideoer innen realfag for et av Norges største nettgymnas samt skrevet medisinske artikler for amerikanske Khan Academy. Rune skriver faktaartikler på Lommelegen om sykdommer og symptomer.

Anne Birgitte Thomas Nordal
Hudlege

Anne Birgitte er legespesialist i hud og veneriske hudsykdommer. Hun ble utdannet hudlege ved Haukeland Universitetssykehus. Jobber som overlege på sykehus og i privatpraksis på Hudklinikken på Youngstorget.

Anne Kristine Bergem
Psykiater

Anne Kristine Bergem er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern. I dag er hun universitetslektor. I tillegg har hun ulike styreverv, skriver spalter og er en stemme i det offentlige rom om temaer knyttet til psykisk helse og barn og unge spesielt. Hun er tidligere overlege/avdelingsoverlege ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst og leder av norsk psykiatrisk forening.

Mari Borge Eskerud
Klinisk ernæringsfysiolog

Mari er utdannet ved Universitetet i Oslo i 2015 som klinisk ernæringsfysiolog. Mari er spesielt interessert i fordøyelsessykdommer, sunn hverdagsmat og formidling av vitenskapelig ernæringsstoff.

Nora Charlotte Lindtner
Journalist

Nora ble ansatt som journalist hos Lommelegen oktober 2019. Hun har en bachelorgrad i sammenlignende politikk, og har gått to år på sykepleierutdanning. Nora har flere års erfaring som journalist, både fra større mediehus og lokalaviser

Friederike Rieger
Lege

Friederike Rieger studerte medisin i Tyskland og ble ferdig lege i 2001. Hun har jobbet i 1,5 år på et geriatrisk sykehus i Tyskland før hun flyttet til Norge hvor hun fikk norsk autorisasjon i 2004 og startet som fastlege. Hun forble en engasjert fastlege i 11 år før hun begynte i psykiatrien. Innenfor psykiatri jobbet hun først en periode på BUP før hun valgte å bytte til voksenpsykiatri. Per i dag jobber Friederike Rieger på DPS og jobber i tillegg som privatpraktiserende lege innenfor det allmennmedisinske feltet. Friederike Rieger skriver artikler på Lommelegen om sykdom, symptomer og legemidler.

Brage Ulvmoen
Legestudent/journalist

Brage er legestudent på 5. året ved Universitetet i Tromsø. Han har tidligere studert psykologi og jobbet ved røntgenavdeling. Skriver nå masteroppgave og bidrar til forskning om tvang i psykiatrien. Brage er en engasjert medisinstudent som gjerne bidrar til å avlive helsemyter og sette kynisk praksis innenfor alternativ-medisin på dagsorden.

Ida Helene Bergersen
Journalist

Ida har jobbet som frilansjournalist hos Lommelegen siden 2016. Hun ble utdannet journalist ved Norges Kreative Høgskole i 2013.

Ida har jobbet i flere store, norske mediehus med helsestoff. Når Ida skriver helseartikler er hun opptatt av å finne godt egnede, dyktige kilder, og stille gode spørsmål som gjør at leseren får svar på det han eller hun lurer på.

Sveinung Wergeland Sørbye
Patolog

Sveinung Wergeland Sørbye er overlege på klinisk patologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromso. Han er en av Norges fremste når det gjelder HPV-vaksine og forebygging av livmorhalskreft. Sveinung har skrevet artikler på Lommelegen om HPV, og bidrar ofte som kilde i artikler om tema skrevet av vår journalister.

Tidligere redaksjonelle bidragsytere på Lommelegen:

Silje Ulveseth
Journalist

Silje jobbet som frilansjournalist hos Lommelegen 2014-2017. Silje har mange års erfaring som journalist innen helsestoff. Silje er opptatt av at helsenyheter skal være nyttig, riktig og presentert på en forståelig måte. Målet er å informere deg på best mulig måte, men også gi deg en positiv leseropplevelse.

Cecilie Arentz-Hansen
Lege

Lommelegen.no ble grunnlagt av de to norske legene Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen. Mange av artiklene du finner på Lommelegen i dag, ble opprinnelig skrevet av Cecilie og Kåre, og artiklene har senere blitt revidert og oppdatert av andre leger. Cecilie Arentz-Hansen er allmennpraktiserende lege, fagforfatter og frilansjournalist. Cecilie og Kåre har også gitt ut flere bøker sammen, blant annet boken Legevakthåndboken. (Universitetsforlaget, 1993 og 1997).

Kåre Moen
Lege

Lommelegen.no ble grunnlagt av de to norske legene Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen. Mange av artiklene du finner på Lommelegen i dag, ble opprinnelig skrevet av Cecilie og Kåre, og artiklene har senere blitt revidert og oppdatert av andre leger. Kåre Moen er lege, master i folkehelse, forsker og fagforfatter. Han var ferdig utdannet lege i 1989.

Ann Cathrin Reichelt
Lege

Ann Cathrin Reichelt var tidligere redaksjonssjef i Lommelegen, fra 2001, og har skrevet mange faktaartikler om sykdom og helse som senere har blitt oppdatert av andre leger.

Kjetil Guldbakke
Hudlege

Kjetil Guldbakke er hudlege og har forfattet og bidratt til en rekke artikler om hudsykdommer på Lommelegen.no

Odd Magne Fjeldstad
Lungelege

Odd Magne er lungelege og har bidratt til flere artikler om lungehelse på Lommelegen.no

Gunnar Hasle
Lege, reiselege/spesialist i infeksjonsmedisin

Gunnar arbeider ved Reiseklinikken i Oslo. Dr Hasle har bidratt til eller forfattet artikler om reisehelse på Lommelegen.no

Christian Kramer
Advokat

Christian Kramer er advokat i Frykman Kramer Advokatfirma. Christian har skrevet artikler på Lommelegen om trygd, forsikring, erstatning, yrkesskade og pasientskade.

Nina Bryhn
Lege/Indremedisiner

Nina Bryhn er utdannet lege og indremedisiner i USA, hvor hun har jobbet flere år som indremedisiner. Hun har norsk autorisasjon som lege og jobber som sykehjemslege i Norge. Nina har tidligere skrevet artikler på Lommelegen innenfor anatomi, fysiologi og indremedisin.

Christian Amdahl
Lege

Christian har jobbet som lege i spesialisering i ortopedisk kirurgi i 6 år og har erfaring fra allmenpraksis/legevakt, men har nå tatt en pause fra klinisk virksomhet for å satse som elitesyklist. Christian skriver artikler på Lommelegen om trening og idrett samt sykdom og skader knyttet til dette.

Spørretjenesten

Her er listen over alle leger, legespesialister og andre helseprofesjoner som besvarer spørsmål

Alle publiserte spørsmål og svar inneholder navn på lege/legespesialist/fagperson og dato for svar. Legesvar som er eldre enn to år merkes. Legesvar eldre enn 5 år, som ikke lenger blir lest, slettes.

Vi søker flere leger

Vi søker flere legespesialister/LIS-leger til vår svartjeneste og/eller som ønsker å skrive artikler hos oss