Luft-varsel gratis inn på e-post og SMS

Hvis du sliter med astma eller luftveisinfeksjoner som følge av luftforurensning, kan du få hjelp! Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utviklet en luftvarslingstjeneste som gir deg opplysninger om luftkvaliteten på Internett. Snart får du opplysningene på e-post og SMS.

I løpet av et døgn trekker du inn 10 000 liter luft i lungene. Derfor er det viktig at luften du puster i er god. Spesielt viktig er det for deg som har astma eller lett får luftveisinfeksjoner. Men det er ikke alltid lett å vite når luften er mer forurenset enn du tåler. Nå vil NILU gjøre det lettere for deg.

SMS- prosjekt
NILU har allerede en luftvarslingstjeneste på Internett. Her får du informasjon om luftkvaliteten i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. Nå vil instituttet gjøre informasjonen enda mer tilgjenglig for alle interesserte. - Med en mobiltelefon tilknyttet et GPS- system, kan du etter hvert motta melding om luftkvaliteten for eksempel i Oslo. Dette sier Dag Tønnesen, forsker ved NILU til Lommelegen.no.

NILU har inngått et samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT), Storm Weather Center (SWG) og Vegdirektoratet for å starte et prøveprosjekt. Prosjektet går ut på at det skal sendes luftkvalitetsvarsler direkte til brukerne på e-post eller SMS. I første runde er det bare Oslo og Grenland som deltar i prøveprosjektet. På sikt er målet at tjenesten skal tilbys i alle de største byene. - Dette er et EU-prosjekt, der EU dekker 50% av kostnadene, forteller Tønnesen. Prosjektet finner også sted i diverse andre europeiske land. - Vi starter opp prosjektet i Oslo og Grenland, men tanken er å utvide det til flere byer, sier Tønnesen.

Fortsatt problemluft i byene
I følge SFT er det veitrafikk og fyring som utgjør den største forurensningen med svevestøv i byene. Gjennom strengere krav fra EU med tanke på luftforurensning, vil luftkvaliteten bli bedre på sikt.

Og det er viktig å ta forurensningen alvorlig. Luftforurensningen kan føre til komplikasjoner hos utsatte grupper. Det gjelder for eldre, syke mennesker og små barn med luftveissykdommer.