Levitra - mot potensproblemer

Levitra er en av de såkalte potenspillene - i samme kategori som Viagra og Cialis. Levitra kan hjelpe menn som lider av potensproblemer.

Erektil dysfunksjon (ED)ED er betegnelsen på en tilstand hvor man har problemer med å få og å opprettholde en ereksjon tilstrekkelig lenge og tilstrekkelig sterkt til å gjennomføre et samleie. Dette er et utbredt problem, og kan skyldes nevrologiske lidelser, diabetes, sykdommer i blodårer og hormonelle lidelser. Ofte er psykologiske mekanismer sterkt involvert, slik at penis i seg selv er i stand til å gjøre jobben, men mentale faktorer gjør at den svikter.

Hvordan virker Levitra?Levitra bremser og hemmer et protein i penis som kalles fosfodiesterase. Dette proteinet skal normalt redusere mengden av et annet stoff i svamplegemet, cyklisk GMP. Når dette proteinet hemmes av Levitra, stiger nivået av cyklisk GMP i svamplegemet. Dette fører igjen til at muskulatur i blodårenes vegger slapper av og mer blod strømmer til penis. Resultatet blir en ereksjon. Forutsetningen er imidlertid at man blir seksuelt stimulert, ereksjonen kommer ikke uten at man har et ønske om ereksjon og sex, på samme måte som ved bruk av andre ereksjonsfremmende medisiner.

DoseringLevitra fås i 5, 10 og 20 mg, den bør ikke tas i forbindelse med veldig fettrike måltider, og kombinasjon med grapefruktjuice bør unngås. Anbefalt dose er 10 mg og tas ved behov ca. 25- 60 minutter før seksuell aktivitet. Basert på effekt og toleranse kan dosen økes til 20 mg eller reduseres til 5 mg. Levitra bør kun tas en gang i døgnet, uavhengig om det er 5,10 eller 20 mg som er tatt.

Eldre som bruker Levitra bør starte med 5mg som føste dose, og eventuelt øke til 10 mg og deretter 20 mg dersom dette er nødvendig og tolereres. Levitra kan tas sammen med eller uavhengig av mat. Levitra når imidlertid sin maksimale konsentrasjon etter 30-40 minutter, og effekten varer i rundt 5-6 timer.

BivirkningerNår det gjelder bivirkninger er de vanligste er rødme og hodepine. Noen får lett kvalme og fordøyelsesplager, andre kan få lette nesesymptomer. Utover dette er det sjelden bivirkninger, og de fleste er milde og forbigående. Som ved Viagra er det noen som får forstyrrelser i fargesynet, men dette er sjeldent.

Hvem kan bruke medisinen?Medisinen kan brukes av personer med erektil dysfunksjon, men må unngås av personer som bruker nitroglyserinpreparater mot hjertesykdom. Alle hjertelidelser må vurderes nøye av lege før man eventuelt får resept på Levitra. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt, ustabil angina (hjertekrampe), rytmeforstyrrelser og hjertesvikt kan være grunn til å holde seg unna Levitra. Andre som har hatt problemer med at ereksjonen ikke går tilbake av seg selv, eller som har spesielle anatomiske varianter av penis (knekkdannelse eller stor skjevhet) må også konsultere lege før de bruker medisinen.

Pris5 mg: Enpac: 4 stk. kr 263,90. 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 313,30. 12 stk. kr 869,90. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 345,20. 12 stk. kr 965,70.

Oppdatert 28.05.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Kilder:
- Norsk legemiddelhåndbok. T13.3.1 Erektil dysfunksjon. www.legemiddelhandboka.no (26.05.09)
- Norsk legemiddelhåndbok. L13.2 Midler ved erektil dysfunksjon. www.legemiddelhandboka.no (26.05.09)

Stikkord: