Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

KOLS er en fellesbetegnelse for lungesykdommer som har endret luftveiene slik at pustekapasiteten er varig redusert. De vanligste årsakene til KOLS er kronisk obstruktiv bronkitt og emfysem.

Kronisk obstruktiv bronkitt vil si at du har hatt hoste med oppspytt i mer enn tre av årets måneder i mer enn enn to påfølgene år. Sykdommen skyldes nesten alltid tobakksrøyking, men annen luftforurensning kan også spille en rolle. Tilstanden skyldes kroniske betennelsesforandringer i luftveiene, med forstørrelse av slimkjertlene og økt slimproduksjon. Etter hvert danner det seg også arr i luftveiene.

Emfysem vil si at veggene i luftrørsblærene i lungene er ødelagt. Mange som har emfysem har også kronisk bronkitt, og røyking er den vanligste årsaken. Emfysem kan også oppstå etter mange år med alvorlig astma.

KOLS er en vanlig dødsårsak verden over. Diagnosen blir ofte satt sent, og det kan virke som at både sykdommens alvorlighetsgrad og utbredelse lett blir undervurdert. Omtrent 4 til 6 % av den norske befolkningen har KOLS. Sykdommen er sjelden før 40-års alder, men deretter stiger forekomsten fram mot 70 år.

ÅrsakerMangeårig røyking er skyld i over 90 % av tilfellene med KOLS. Andre årsaker er visse typer forurensning. Alvorlig astma kan føre til KOLS-utvikling. Hyppige lungeinfeksjoner i barndommen viser seg også å være en risikofaktor for utvikling av KOLS.

SykdomstegnLangvarig hoste med oppspytt. Anstrengelser fører til tung pust, og dette blir verre jo lenger sykdommen har vart.

Slik stilles diagnosenTypiske symptomer (langvarig hoste med slim og tung pust) hos en person som har røkt i mange år vil gi mistanke om KOLS, men for å stille diagnosen må det gjøres en spirometri (pusteprøve). Spirometrien viser pustekapasiteten og lungekapasiteten. Ved KOLS viser spirometrien reduserte verdier (i forhold til forventet verdi tilpasset alder og kjønn), også etter behandling med inhalasjonsmedisin.

BehandlingRøykestopp. Dette er det beste du kan gjøre for deg selv dersom du har kronisk obstruktiv lungesykdom. Både hoste, oppspytt og pustevansker blir bedre hvis du slutter å røyke!

Trening. Styrking av muskler i armer og bein og bedret kondisjon, gir bedre livskvalitet og større fysisk kapasitet hos personer med KOLS. Det finnes organsierte treningsprogrammer for andre med samme sykdom.

Opplæring. Kunnskap om sykdommen gir bedre mestring; sørg derfor for at du får god undervisning i hva KOLS er og hvordan du skal takle gode og dårlige perioder.

Vaksiner. Alle med KOLS anbefales årlig influensavaksine, og pneumokokkvaksine hvert 10. år.

Inhalasjonsmedisiner som utvider trange luftveier. Disse medisinene bedrer pusten, men påvirker ikke utviklingen av sykdommen. Det finnes ulike grupper medisiner som kan utvide luftveiene. Mye brukt er såkalte langtidsvirkende beta2-agonister (f eks Serevent® og Oxis®) eller antikolinergika (f eks Atrovent® og Spiriva®). Det er også mulig å bruke en kombinasjon av beta2-agonister og et antikolinergikum.

Inhalasjon av glukokortiokoider (kortison). Kan gi bedring hos noen, særlig hos dem med mange utbrudd med forverring og med dårlig pustefunksjon. Det anbefales at kortisoninhalasjon skal prøves ut i en periode på 1,5 til 3 måneder. I denne perioden må pustekapasiteten måles flere ganger ved hjelp av spirometri for å vurdere effekten. Hvis pustekapasiteten ikke bedres, bør medisineringen avsluttes. Eksempler på inhalasjonsmedisiner med kortison er Aerobec, Beclomet, Giona, Pulmicort og Flutide.

Glukokortikoid (kortison) tabletter. Kan være aktuelt i perioder med forverrelse av symptomene. Noen har tabletter liggende hjemme som de kan starte med ved forverring, i påvente av legetime.

Antibiotika. Ved akutt forverrelse av symptomene, kan årsaken være en luftveisinfeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Ved bakterieinfeksjoner er behandling med antibiotika aktuelt. Amoxicillin er mye brukt.

Oksygen. Hjemmebehandling med oksygen (surstoff) er aktuelt hvis oksygenopptaket i lungene blir svært dårlig.

Sykehusinnleggelse. Aktuelt ved alvorlige pusteproblemer.

Oppdatert 28.05.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
-Norsk Helseinformatikk AS. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Norsk Elektronisk Legehåndbok 17/2007(28.05.07)

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

-Global Initiative for Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Updated 2006.