Insulinfrisettere

Insulinfrisettere er en egen sort medisiner som brukes av dem som har diabetes type 2. Her er en liten oversikt over det viktigste man bør vite om disse medisinene.

Synonymer: sulfonylurea - derivater av urinstoff (SU-derivater)
Undergrupper: Glibenklamid, glipizid og glimepirid.
Produktnavn: Glibenclamid®, Apamid®, Mindiab® og Amaryl®. I tillegg har du insulinfrisettere som har en noe annen virkningsmekanisme, som NovoNorm® og Starlix®.

Hvem kan bruke insulinfrisettere?Disse medisinene brukes av mennesker med diabetes type 2 hvor endring av livsstil ikke har tilstrekkelig effekt. Insulinfrisettere kommer i tablettform.

Hvordan virker insulinfrisetter?I gruppen av insulinfrisettere finnes det flere undergrupper som har litt forskjellig virkningsmekanisme. Som navnet sier øker disse medisinene frigjøringen av insulin. Dette gjøres ved å stimulere cellene i bukspyttkjertelen som produserer insulin og å gjøre disse cellene mer følsomme for glukose (blodsukker). Medisinene virker også stimulerende på frigjøringen av insulin selv om blodsukkeret er lavt, noe som kan føre til for lavt blodsukker (hypoglykemi).
I motsetning til metformin har insulinfrisettere ingen effekt på kolesterolet og det minsker heller ikke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

I situasjoner hvor kroppen bruker ekstra energi (ved infeksjoner, ulykker, operasjoner) er det mulig at pasienten må gå over til å bruke insulin.

Kombinasjon av flere midler samtidigInsulinfrisetterne kan kombineres med andre midler som senker blodukkeret, særlig insulin.

BivirkningerHvilke bivirkninger som kan oppstå avhenger av hvilken type medisin du bruker. Den viktigste mulige bivirkningen er faren for å få for lavt blodsukker. Inntak av alkohol kan påvirke blodsukkeret på en uforutsigbar måte. Noen kan også få vektøkning ved bruk av medisinen.
Før man har stabilisert blodsukkeret etter oppstart av insulinfrisettere, bør man være forsiktig med bilkjøring (fare for for lavt blodsukker).

Hvem skal ikke bruke insulinfrisettere?Pasienter som har type 1 diabetes skal ikke bruke disse medisinene. Heller ikke gravide og ammende kan bruke disse. Dem som har en lever eller nyrer som fungerer dårlig bør sjekkes godt hos legen før man eventuelt starter med insulinfrisettere, eventuelt gå over på insulin.

Hva bør sjekkes når man bruker insulinfrisettere?Legen din vil med jevne mellomrom sjekke blodsukkeret ditt, og HbA1c. I tillegg bør blodprøver taes for å sjekke hvite blodceller, blodplater og leverfunksjon.

Kilder:

Bl.a. Felleskatalogen, www.felleskatalogen.no