GOD KJØKKENHYGIENE: Det er en del bakterier i mat, men som er helt ufarlige ved riktig behandling. Foto: All Over Press
GOD KJØKKENHYGIENE: Det er en del bakterier i mat, men som er helt ufarlige ved riktig behandling. Foto: All Over Press Vis mer

Hvor god kjøkkenhygiene har du?

Stadig flere får mat- og vannbårne infeksjoner - også i Norge.

7. april er Verdens Helsedag, og i år har Verdens Helseorganisasjon (WHO) satt fokuset på mattrygghet.

Matbårne sykdommer er et stort helseproblem på verdensbasis. Smittestoffer i mat og vann er den viktigste kilden til alvorlige infeksjoner og epidemier i verden, ifølge Regjeringen.no.

I 2013 var det 310 000 tilfeller av bakterielle matbårne sykdommer innen EU-området, som medførte til 322 dødsfall.

LES OGSÅ: Mageproblemer etter matforgiftning

Status på mattrygghet i Norge

I Norge er heldigvis maten trygg. Det har Mattilsynet konkludert med i sin årsrapport for 2014. Norge har lav forekomst av smittestoffer i næringsmidler og husdyr, sammenlignet med andre europeiske land.

Drikkevannet i Norge er også av god kvalitet, og 90 prosent av befolkningen har tilgang på et godt drikkevann, viser undersøkelsen.

– I Mattilsynets årsrapport for 2014 slås det fast at Norge har en god status på mattrygghet og drikkevannskvalitet. Det ble registrert få tilfeller av sykdom som følge av matsmitte eller forurenset drikkevann i løpet av året, sier direktør Ole Fjetland i Mattilsynet, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Hvordan unngå smitte ved omgangssyke

Viktig å kunne god kjøkkenhygiene

Det er mange matvarer som inneholder naturlige bakterier, men som er helt ufarlige ved riktig behandling, ifølge Matportalen.no

God kjøkkenhygiene og riktig håndtering av mat, er viktig for at maten skal være trygg.

Her er Mattilsynets seks råd for god kjøkkenhygiene:

  • Vask hendene
  • Bruk rene redskaper og kluter
  • Sørg for tilstrekkelig oppvarming
  • Hold rå og tillaget mat atskilt
  • Sjekk temperaturen i kjøleskapet
  • Sørg for rask nedkjøling

LES OGSÅ: Infeksjon med Giardia Lamblia

Norovirus og Campylobacter vanligst

De vanligste årsakene til mat- og vannbårne infeksjoner i Norge er, ifølge Folkehelseinstituttet.no:

Forekomsten av av mat- og vannbårne infeksjoner har steget kraftig i Norge. For en stor del skyldes økningen at flere blir smittet i utlandet gjennom økt reisevirksomhet til land med større smittepress, ifølge fhi.no.

Mange mat- og vannbårne infeksjoner skal meldes til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Selv om det blir meldt om flere tusen sykdomstilfeller, er det likevel ikke alle som blir registrert, da ikke alle går til legen.

Norovisrus er den vanligste årsaken til virusbetinget omgangssyke, mens Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom som registreres i Norge.