Hvis tenåringen blir vegetar

Dersom tenåringen plutselig går over til et vegetarisk kosthold, bør kanskje den røde varsellampen begynne å lyse. En ny studie tyder nemlig på at det kan skjule seg spiseforstyrrelser bak enkelte unges vegetariske kosthold.

Spiseforstyrrelse bak vegetarisk kosthold?Studien tyder på at tenåringer med vegetarisk kosthold kan ha økt risiko for spiseforstyrrelser og selvmordsforsøk. Resultatene er presentert i desemberutgaven av fagbladet the Journal of Adolescent Health.

Sunt eller usunt?Ungdom med vegetarisk kosthold var mer opptatt av vekt og kroppens utseende enn sine kjøttspisende jevnaldrende. Studien viste at blant unge som betrodde legen sin at de hadde en spiseforstyrrelse, var det overopphopning av vegetarianere.

Vegetarianere hadde også oftere enn ikke-vegetarianere forsøkt ulike usunne metoder for å slanke seg, som avføringspiller, slankepiller og å kaste opp. Dette gjaldt ikke minst for guttene. Skremmende var også funnet at tenåringene med vegetarisk kosthold oftere hadde vurdert eller forsøkt selvmord.

Funnene kan tyde på at varsellampene bør på når ungdom går over til et vegetariansk kosthold. Det kan se ut som at ungdom ofte velger vegetarisk kosthold for å få ned vekten i steden for at det er for å bedre helsen, ettersom de i større grad enn andre også forsøker usunne metoder for å komme ned i vekt.

Studien:Studien tok for seg rundt 5000 urbane ungdommer i Minnesota.
Av disse oppga nærmere 6% at de enten var vegetarianere eller at de ikke spiste rødt kjøtt. Av vegetarianerne oppga rundt halvparten at de spiste kylling, rundt 40% at de spiste fisk, mer enn 75% spiste egg, og nærmere 80% av vegetarianerne spiste melkeprodukter.

-Halvveis-vegetarianerne- hadde større tendens til å holde på med usunne metoder for å redusere vekten enn de som levde som strikte vegetarianere. Forskerne bak studien mener at dette kan tyde på at vegetarisme for endel tenåringer er en av flere metoder å få kontroll over vekta på, og at unge vegetarianere kan være en målgruppe for opplegg som skal forebygge spiseforstyrrelser.

Vegetarianere mer misfornøyd med kroppenAlle vegetarianerne veide seg oftere enn ikke-vegetarianere, og viste større tendens til å være misfornøyd med kroppen sin. Merkelig nok svarte de oftere enn ikke-vegetarianere at de ikke var så opptatt av å være sunne, på tross av at de var mer opptatt av å spise sunn mat.

Hvorfor bli vegetar?De årsakene som hyppigst ble oppgitt for å leve som vegetarianer var:
- Ønske om å redusere eller holde vekten
- Ønske om ikke å delta i drap av dyr
- Likte ikke kjøttsmaken
- Valgte vegetarisk mat fordi de trodde den var sunnere
- Ønske om å bidra til et bedre miljø.
- Vegetarianere lever lenger og friskere

Et vegetarisk kosthold kan være sunnere enn et kosthold med rødt kjøtt, skriver forskerne bak studien. Tidligere studier har vist at voksne vegetarianere lever lenger, er slankere enn gjennomsnittet, og får mindre hjerte- og karsykdommer samt mindre av enkelte kreftformer enn gjennomsnittsbefolkningen.

Forskerne bak studien konkluderer med at selv om vi vet at å leve vegetarisk kan være sunt, bør man være oppmerksom på at skifte til vegetarisk kosthold i tenårene kan være et tegn på at også andre og usunne metoder for å gå ned i vekt blir brukt.