Hva kan man behandle?

Det er mange evner som svekkes ved Alzheimers sykdom, og mange trekk ved personligheten som kan endres. Ofte vil en Alzheimerpasient trenge flere typer behandling.

Forskjellen mellom kognitive og adferdsmessige symptomerDet er viktig å forstå forskjellen mellom disse to typene symptomer for å skjønne hvorfor Alzheimerpasienten kanskje trenger flere typer behandling.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Kognitive symptomer

 • Hukommelsessvikt 
 • Redusert evne til å lære nye ting
 • Svekket oppmerksomhet
 • Desorientering/svekket orienteringsevne
 • Dårligere dømmekraft og vurderingsevne
 • Problemer med språket: leter etter ord, bruker feil ord, snakker langsomt
 • Problemer med evnen til å resonnere, tenke og planlegge
 • Adferdsmessige symptomer
 • Agitasjon, oppkavethet 
 • Irritasjon, aggressivitet
 • Angst, katastrofetanker og panikk
 • Vrangforestillinger 
 • Depresjon/nedstemthet, tilbaketrekning fra omgivelsene
 • Interesseløshet, initiativløshet
 • Hallusinasjoner 
 • Repeterende handlinger
 • Søvnvansker
 • Vandring, rastløshet, uro
 • Disse symptomgruppene trenger forskjellig behandling:
  Å behandle endret atferdÅ behandle evnen til å forstå

  Stikkord: