Hva er EPO?

EPO står for erythropoietin og er et hormon som produseres i nyrene. EPO stimulerer produksjonen av røde blodlegemer. De røde blodlegemene er viktig for transporten av oksygen i blodet og idrettsutøvere som har mange røde blodlegemer kan derfor få bedre ytelse. Mengden røde blodlegemer angis vanligvis som blodprosenten eller hemoglobin

Ved opphold i store høyder stimuleres dannelsen av EPO naturlig, og dette er tanken bak høydetrening og opphold i høydehus.

Et filosofisk spørsmål blir da: hva er forskjellen på kunstig EPO og EPO som produseres i et kunstig høydemiljø (høydehus).