Hva er demens?

Demens er ikke bare Alzheimer, men en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet slik at de mentale evnene svekkes. Spesielt svekkes evner som hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon.

Noen fellestrekkDemens er en samlebetegnelse for tilstander hvor hjernen er skadet. Disse tilstandene har det fellestrekk at de mentale evnene svekkes, spesielt i forhold til hukommelse, følelsesliv og sosial funksjon.

Forskjellige typer demensDet finnes mange forskjellige årsaker til demens, men grovt sett kan vi dele dem i tre hovedgrupper;

1. Degenerative demenssykdommer.
Denne gruppen inkluderer Alzheimer, demens ved Parkinsons sykdom og noen andre, litt sjeldnere typer.

2. Vaskulær demens.
Med vaskulær mener vi at plagene skyldes sykdommer i blodkar, for eksempel små drypp, slag, eller hjerneblødning. (og herfra kommer uttrykket -åreforkalket-)
Forhøyet kolesterol eller forhøyet blodtrykk er risikofaktorer for denne type demens. Dette er den nest vanligste typen demens, og du kan lese mer om vaskulær demens her.

3. Sekundær demens.
Dette er en gruppe demenstilstander som skyldes andre lidelser, for eksempel alkoholisme, mangeltilstander, infeksjoner, hormonforstyrrelser, hodeskade og mange flere.

Alzheimer er den hyppigste av disse demenstilstandene, rundt 50-60%. De fleste av pasientene er gamle, men ca 10% er under 65 år når sykdommen bryter ut. Vaskulær demens er nest størst, ca. 25%.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Stikkord: