Hjerte- og lungeredning av barn

Stort sett fungerer hjerte- og lungeredning av barn nesten på samme måte som hos voksne.

Forskjellen er at man skal starte med fem innblåsninger før man starter med hjertekompresjon.

Men det viktigste er uansett at du starter med hjertekompresjon snarest mulig! Ikke vær redd for å gjøre feil.

BevissthetEr barnet bevisst? Sjekk det ved å rope til ham eller klype i armen til vedkommende. Reagerer han?

Ja: Hvis han i tillegg svarer, vet du at både hjerte og lunger fungerer. Tilstanden kan imidlertid endre seg, så dette må vurderes igjen senere.

Nei: Om mulig få hjelp. Gå så videre til ”Luftveier”

Luftveier Skaff frie luftveier! Luftveiene må være åpne for at det skal kunne komme luft til lungene. Du sørger for frie luftveier ved et enkelt grep:

 • Snu barnet på ryggen
 • Bøy hodet forsiktig bakover
 • Løft haken fram ved hjelp av to fingre under hakespissen
 • Sjekk så igjen for pust. Ikke bruk mer enn 10 sekunder på dette. Legg øret mot munnen mens du ser etter bevegelse på brystkassen. Beveger brystkassen seg opp og ned? Hører du normale pustelyder? Føler du pust mot kinnet ditt?

  Ja: Overvåk i ett minutt for å se at barnet fortsetter å puste. Legg deretter i sideleie. Husk å bøye hodet bakover for å sikre fri luftvei. Trekk det øverste beinet ut for å hindre at den bevisstløse ruller til en av sidene, og legg den øvre armens hand under ansiktet som støtte. Fortsett nøye observasjon av pusten.

  Nei: Start straks hjerte- og lungeredning ”30:2”:

  5 innblåsninger

 • Gi fem innblåsninger munn til munn! Åpne luftveiene ved å bøye hodet lett bakover.
 • Klem sammen neseborene til barnet med en hånd. Bruk den andre til løfte haken fram.
 • Blås 5 ganger rolig inn. Innblåsningen tar omtrent et sekund, til brystkassen hever seg.

 • 30 brystkompresjoner
 • Gi tretti brystkompresjoner! På små barn kan det være tilstrekkelig å trykke med to fingertupper. Litt større barn, bruk håndbaken på ene hånden. Ved store barn brukes begge hender oppå hverandre som hos voksne.
 • Brystkassen skal trykkes omtrent en tredjedel ned hos mindre barn, 3-5 cm hos større barn. Trykk 30 ganger loddrett ned. Takten skal være omkring 100 trykk i minuttet.
 • 2 innblåsninger. Gi to innblåsninger munn til munn!
 • 30:2Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsninger til det kommer profesjonell hjelp til stedet.
  Hvis dere er flere til stede bør dere bytte på oppgavene. Det er viktig å unngå at byttene ikke fører til opphold i hjerte- og lungeredningen.

  Om du husker, og kan utføre dette, kan du redde liv. I en slik situasjon er det ikke tid å vente på ambulanse.
  Det eneste du kan gjøre feil, er å ikke prøve. Livreddende førstehjelp - trinn for trinn:
  Trinn 1: Gjør deg klar til innsatsTrinn 2: Sjekk situasjonenTrinn 3: Den første kontakten, hjerte- og lungeredningTrinn 4: Rekkefølge på hjelpenTrinn 5: Avslutning