Heteslag

Kroppen har et godt system for å regulere temperaturen, slik at den holdes innenfor de grensene vi kan tåle. Dersom vi på en varm dag av en eller annen grunn ikke klarer å opprettholde denne reguleringen, kan temperaturen stige fort. Da kan det stå om livet.

Tegn på heteslagEt anfall av heteslag kan gjerne starte med hodepine, svimmelhet og en følelse av å være svært sliten. Vanligvis svetter man mindre og huden er varm, rød og tørr. Pulsen kan være svært høy, kanskje opp mot 160-170 slag pr. min. Temperaturen kan fort stige til 40 - 41° og den syke har følelsen av å brenne opp.

Hva skal du gjøre?

Dersom en person som har oppholdt seg i varmen plutselig blir forvirret eller mister bevisstheten, har varm, rød, tørr hud og en kroppstemperatur på 40° eller mer, skal du handle raskt.

Ring 113.
Få personen ut av varmen og ta av ham overflødige klær
Dersom det tar lang tid før ambulansen kommer: start nedkjøling
Nedkjøling kan gjøres på mange måter. Du kan pakke personen inn i vått tøy, senke ham i vann, eller i alle fall vifte energisk slik at han får en viss luftkjøling. Dersom personen begynner å skjelve, må du bremse nedkjølingen. Skjelving vil nemlig føre til at kroppstemperaturen øker.

Frem til ambulansen kommer skal du passe godt på den skadede. I denne situasjonen bør du ikke gi ham noe å drikke. Snakk med ham og følg med på om bevissthetsnivået endrer seg.

Dersom personen blir blå rundt munnen eller mister bevisstheten: Start BLÅ-BH

Forebygge heteslagGjennom svetten kan vi effektivt kvitte oss med varme og holde kroppstemperaturen nede. Dersom luftfuktigheten er ekstra høy, vil denne nedkjølingen bli mindre effektiv. Kombinasjonen av høy luftfuktighet, høy temperatur og hardt arbeid er dermed en dårlig kombinasjon. Særlig dersom vi ikke får i oss nok væske. Dessuten er det flere andre faktorer som spiller inn:

-Alkoholinntak
-Mange medisiner kan ha uheldig effekt
-Overvekt
-Alder
-Forskjellige narkotiske stoffer

Du bør på varme dager sørge for å få i deg nok drikke. Alkohol bør du være forsiktig med. Bruk lette, luftige klær. Det er lov til å sitte i skyggen når sola er på det varmeste. Disse rådene er spesielt viktige dersom du har en eller annen faktor som gjør deg mer utsatt (jfr. listen over).