Gratis informasjonstelefon, spør om demens!

Er noen nær deg i ferd med å bli dement? Tror du at du selv er i faresonen?

Demens vil si tap av mentale funksjoner på grunn av skade i hjernen. Alzheimers sykdom og åreforkalkning er de vanligste årsakene.

En person som utvikler demens blir mer og mer glemsk, desorientert og kan bli likegyldig med utseende og personlig hygiene. Noen blir urolige, paranoide eller sinte.

Nasjonalforeningen for Folkehelsen har opprettet et 800-nummer for deg som trenger råd eller hjelp. Nummeret er 815 33 032.

Her kan du få råd, sjelesorg, kunnskap om demens og hjelp til å søke medisinsk og juridisk ekspertise. Du kan også bli satt i forbindelse med pårørendegrupper og få tilsendt informasjon om aktuell litteratur.