Gå deg glad og frisk!

Kan du gå deg glad? Gå av deg stress? Kan det til og med hjelpe deg løse konflikter i samliv og arbeidsliv? Kanskje er svaret ja!

Når du går en tur gagner det mer enn bare kroppen din. Også psyken har godt av å bli -luftet- !

Gå deg smart!
Dette skjer i hjernen mens du går:
Når du er i aktivitet, som ved gange, øker blodstrømmen også til hjernen. I juli-99 ble det faktisk funnet i en studie av eldre mennesker at en spasertur på 45 minutter daglig økte den mentale kapasiteten!
(publisert i Nature, juli -99)

Gå deg glad!
Turgåing og andre former for aktivitet frigir kroppens egne lyststoffer,endorfinene.
Etter at du har gått deg en frisk tur vil du merke at humøret stiger betraktelig, og en deilig ro kan falle over deg.

Det å gå regelmessige turer kan trygt anbefales for alle, og særlig i perioder der livet kjennes tungt og vanskelig. Ofte kan det være klargjørende å tenke ute i frisk luft, og det å være i god form gir deg overskudd og bedre forutsetninger for å takle en vanskelig hverdag. 

Gå vekk stress
Turgåing kan redusere stress. Når du går en tur;
Kommer du deg fysisk vekk fra det som stresser deg.
Du får tid til å tenke. Kanskje kommer du nærmere mulige løsninger på problemene dine når du er i et mindre stressfylt miljø. 

Bevegelsen og den økte blodgjennomstrømningen kan løse opp muskelknuter og ta bort smerter fra stressfylte nakker og skuldre. 

Se på naturen, nyt lydene, luktene og utsikten. Kanskje du kan få et annet og sunnere perspektiv på problemene du strir med.
Kjenn hvordan kroppen arbeider, få kontakt med ditt fysiske jeg igjen.

Det å gå kan nærmest virke som en form for meditering: rytme, pust, bevegelse. 

Gå dere til nærhet
Det å gå en tur sammen kan være en kjempefin måte å komme nærmere hverandre på. Dere gjør noe sammen, og begge får gleden av endorfinene som strømmer ut i kroppen.

Det føles naturlig å prate sammen mens man går en tur. Kanskje føles det lettere å snakke om noe som har plaget deg, -og kanskje er det lettere for partneren din å respondere på en positiv måte dersom det gjøres ute i det fri.

Båndene mellom generasjonene bindes også tettere når man deler opplevelser sammen. Gå tur med barn og barnebarn! Hvorfor ikke lage en tradisjon av å gå regelmessige turer sammen? Dette gjør dere friskere, dere får massevis av felles opplevelser å snakke om. En tur sammen er kvalitetstid!

Gå deg frisk!
Jevnlig aktivitet gir deg også en lang rekke helsemessige fordeler. Dette er bare noen av dem:

 • Økt muskelmasse, men redusert vekt
 • Bedre beinbygning og redusert risiko for osteoporose
 • Bedre humør, bedre søvn, og økt energi 
 • Bedre sex
 • Lavere blodtrykk, kolesterol og fettstoffer i blodet, -og dermed lavere risiko for hjertesykdommer 
 • Mindre omdannelse av sukker til fett i kroppen, og redusert insulinbehov (dersom du har diabetes)
 • Mer oksygen til hjernen og lungene 
 • Redusert risiko for tidlig alderdomssløvhet 
 • Bedre kontroll med sult og mer effektiv fettforbrenning
 • Raskere bedring etter sykdom eller skade 
 • Bedre motstandskraft mot sykdom 

Trenger du enda flere gode grunner? Hva venter du på?

GOD TUR!