Flere demente bør medisineres

Sannsynligvis får færre enn 30 prosent med mild til moderat demens medikamenter for å bremse sykdomsutviklingen, melder Dagens Medisin. Professor i alderspsykiatri, Knut Engedal, sier til avisa at flere bør få prøve medisiner.

Göteborgs-Posten meldte nylig at bare en av tre pasienter som oppfyller kravene til medisinering faktisk får medisiner. Knut Engedal som også er leder for Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, sier til Dagens Medisin at han tror tallet er enda lavere i Norge. Han mener at allmennlegene er forsiktige med medisinforskrivningen. Alle pasienter som kvalifiserer for medikamentell behandling får det ved hukommelsesklinikken på Ullevål universitetssykehus.

Mangler data
I Norge finnes medikamentene Aricept, Exelon og Reminyl, som alle er godkjente preparater for refusjon på blå resept. De er såkalte acetylkolinesterasehemmere. De kan gi symptombedring og bremse sykdomsutviklingen. Professor Engedal sier til avisa at man fremdeles mangler tilstrekkelig data på medisinenes virkning. Han forteller at man ikke vet om medikamentet vil ha effekt over tid, og det er ikke alle som har like god effekt av medisinen. Imidlertid understreker han betydningen av at alle som har symptomer på mild til moderat demens får tilbud om å prøve den. Slik mener han at man kan nå de som virkelig har nytte av medisinen. Nylig har firmaet Lundbeck også lansert en ny medisin; Ebixa, som er i en annen medikamentklasse enn de andre medikamentene.

Årsaker til lav medisinering
Professoren trekker fram flere grunner til at mange ikke får tilbud om medisiner. En av årsakene skriver seg fra det faktum at mange ikke får noen diagnose, og dermed heller ingen behandling. En annen årsak er at noen kan ha forsøkt medisiner, og deretter sluttet å ta dem.

Men Knut Engedal trekker også fram en annen sannsynlig tungtveiende årsak til at få blir tilbudt medisiner. Det står i anbefalingene fra det norske Legemiddelverket at leger som ønsker å behandle demens, skal ha erfaring med dette. Dette kan føre til at mange velger å la være, eller å henvise pasientene videre for behandling.