Feberkramper hos barn

Feberkramper er - som navnet antyder - krampeanfall utløst av høy feber. Det er særlig barn mellom 1/2 og 5 år som kan få slike krampeanfall i forbindelse med febersykdommer. Foreldrene eller søsknene til barnet har gjerne også hatt feberkramper da de var små, og en arvelig disposisjon er sannsynlig. 2-3 % av alle barn får feberkramper.

Feberkramper utløses lettest hvis feberen stiger raskt. Dette kan forstyrre den elektriske aktiviteten i hjernen og føre til krampeanfall. Det er for øvrig ikke noe galt med hjernen til barnet. Omtrent 30 % av barna som har hatt feberkramper en gang, får feberkramper på nytt ved en senere febersykdom. Barnet vokser av seg tendensen til krampeanfall etter hvert som det blir eldre.

Husk at kramper hos et barn med høy feber også kan skyldes hjernehinnebetennelse.

Sykdomstegn
Barnet blir bevisstløst.
Det rykker i hele kroppen.
Ryggen strekkes, og hodet bøyes bakover.
Anfallet varer i få minutter.

Behandling
Pass på at barnet ikke skader seg. Beskytt hodet og resten av kroppen fra å dunke mot harde eller skarpe gjenstander. Det nytter ikke å dempe selve krampene, de må gå over av seg selv.

Ring lege eller 113. Hovedregelen er å kontakte lege straks. Legen vil gi råd på telefon og undersøke barnet snarest mulig. Hvis barnet ditt har hatt feberkramper flere ganger før, og du har fått medisiner til bruk ved nye anfall, kan du gi medisinene først og se hvordan det går. Medisinen (diazepam) gis i endetarmen. Barn under 10 kg skal ha 5 mg, mens barn over 10 kg skal ha 10 mg.

Kjøl ned barnet. La barnet ha minst mulig klær på seg. Fjern eventuelt dynen. Senk romtemperaturen. Målet er at barnet skal bli kjøligere enn det var, men ikke iskaldt. Gi i tillegg febernedsettende medisin, for eksempel paracetamol stikkpiller.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Legeundersøkelse og eventuelt sykehusinnleggelse. Hvis det er første gang barnet har feberkramper, blir det ofte innlagt på sykehus eller henvist til undersøkelse der. Barnet blir også lagt inn på sykehus hvis det kommer flere anfall etter hverandre eller hvis det er tvil om årsaken til krampeanfallene.

Stikkord: