Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort er et lite plastkort som dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp i EØS-land. Kortet bestilles enkelt og greit på NAV sine hjemmesider.

Helsetrygdkortet er et personlig og individuelt kort som gir rett til nødvendige helsetjenester i EU/EØS samt Sveits. Du bestiller kortet på www.nav.no og du kan samtidig bestille til ektefelle og barn under 25 år. I løpet av 10 dager får du kortet sendt hjem til deg i posten. Du må ta med kortet når du er ute og reiser.

Når du viser fram helsetrygdkortet hos behandleren, har du krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du er i, på samme vilkår som de som bor der. Derfor må du også betale de samme egenandelene som dem. Behandling hos privat lege eller privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i det landet du er i betaler for slik behandling.

Hvilke land?Felles trygdeordning gjelder i følgende land:

Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Er du bosatt i Norden trenger du ikke ta med helsetrygdkortet til andre nordiske land. I Norden har du har krav på helsetjenester uansett.

For norske statsborgere er det ikke nødvendig å ta med helsetrygdkortet til Storbritannia og Nord-Irland. Der er det tilstrekkelig å vise pass hvis du trenger helsetjenester.

VarighetKortet gjelder normalt i tre år, hvis du fortsatt er medlem av folketrygden.

Reiseforsikring i tillegg?I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut. Dette kan også gjelde sykehusopphold. Utenfor Norden dekker heller ikke helsetrygdkortet ekstra utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. For å sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise, må du kjøpe en reiseforsikring som dekker slike utgifter.

Oppdatert 31.07.07 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilde: www.nav.no