Ebixa - en ny metode mot Alzheimer

Ebixa er et relativt nytt middel mot Alzheimers sykdom. Medisinen helbreder ikke Alzheimer, men kan midlertidig forsinke utviklingen av sykdommen hos pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimer.

Ebixa har en komplisert virkningsmekanisme. Ebixa virker på et signalstoff i hjernen, kalt glutamat. Man tror at personer med Alzheimer har et forhøyet nivå av glutamat konstant i koblingene mellom nervecellene. Hos friske øker glutamatnivåene under læring og bruk av minnet, men hos Alzheimerpasientene er glutamatnivået konstant høyt. Dette hemmer signalmekanismer i hjernen. Ebixa øker nivået av glutamat ytterligere, og opprettholder signalmekanismer, dog med et høyere glutamatnivå. (Nå når du leser denne vanskelige forklaringen, øker glutamatverdiene også i din hjerne..) Denne mekanismen er annerledes enn for de andre tilgjengelige Alzheimerpreparatene.

Hvem kan bruke Ebixa?
Ebixa kan brukes av personer med moderat til langtkommet grad av Alzheimer. Dette er det første medikamentet som er tilgjengelig for denne gruppen av pasienter. Noen vil bli bedre av behandlingen, andre vil kanskje holde seg uforandret, mens atter andre vil fortsette å bli dårligere. Informasjon fra produsenten viser at Ebixa er effektivt, men virker ikke på alle. En tidlig studie viste at etter 12 uker, var 73% av pasientene stabile eller bedre. Imidlertid er dataene foreløpig begrensede.

Alt har bivirkninger...også Ebixa. Imidlertid angir produsenten at bivirkningene er ganske sjeldne og vanligvis milde til moderate. Vanlige bivirkninger kan være hallusinasjoner (2%), forvirring (1.3%), svimmelhet (1.7%), hodepine (1.7%) og tretthet (1%). Ebixa anbefales ikke for personer med alvorlige nyreproblemer, men bare fordi denne gruppen ikke er testet for medikamentsikkerhet enda. Personer med epilepsi og hjerteproblemer bør også bruke medikamentet med forsiktighet. Det er holdepunkter for at Ebixa også kan ha effekt på personer med vaskulær demens. Imidlertid er preparatet foreløpig bare beregnet på Alzheimerpasienter.

Og slik skal det brukes
Ebixa selges både som tabletter på 10 mg og dråper med konsentrasjon 10 mg/g. Doseringen anbefales slik:
1. uke: 5 mg en gang daglig.
2. uke: 5 mg to ganger daglig.
3. uke: 10 mg morgen og 5 mg kveld.
4. uke og videre: 10 mg morgen og 10 mg kveld.
Doseringen bør kontrolleres og styres av en omsorgsperson. Medikamentet er ikke på blå resept, men legen som forskriver medisinen kan søke trygden om refusjon på individuelt grunnlag. Ebixa koster 580 kroner for 30 stk.

Det kan være vanskelig for legen å avgjøre hvem som skal bruke dette medikamentet. Ofte anvender man en standardisert mental test for å avgjøre en persons mentale kapasitet og eventuell grad av demens. En slik test kan identifisere personer med moderat grad av Alzheimer, men det er ikke mulig å vite på forhånd hvem som vil ha nytte av medisinen.

Det er nå 4 tilgjengelige medikamenter mot Alzheimer i Norge, men Ebixa har altså en unik virkningsmekanisme i forhold til de andre. Den raske utviklingen på dette feltet gir håp om at det i tiden fremover vil bli lettere å gi Alzheimerpasienter et bedre liv.