Concerta

Concerta er en medisin som brukes for tilstanden AD/HD. Den virker på nervesystemet og symptomene på AD/HD blir ofte mildere.

Inneholder: Metylfenidat. Andre medisiner som inneholder det samme stoffet: Ritalin og Equasym.

Hvem kan bruke Concerta?Concerta brukes for å behandle AD/HD. Først må man altså få fastsatt diagnosen hos en psykiater, før man vil vurdere å starte med medisiner. Barn under 6 år skal ikke bruke disse medisinene.

Hvordan virker Concerta?Concerta har en mild stimulerende effekt på nervesystemet. Nøyaktig hvordan Concerta virker er ikke helt klarlagt. Denne typen medisin virker best på de psykologiske symptomene som er forbundet med AD/HD, nemlig hyperaktivitet, konsentrasjonsproblemer og impulsivitet. Ikke alle har god effekt av medisiner.

Hva er bivirkningene av Concerta?Denne typen medisin tåles rimelig bra av de fleste. Likevel er det viktig å nevne aktuelle bivirkninger: Nedsatt appetitt, magesmerter, kvalme og oppkast, samt sure oppstøt. Utslett og vekttap kan forekomme. Søvnløshet, angst og depresjon er også mulige bivirkninger. Concerta kan også øke blodtrykket. Såkalte tics kan bli forsterket ved bruk av Concerta. Concerta, Ritalin og Equasym er alle under overvåkning da det er rapportert om hjertestans og andre bivirkninger relatert til hjerte- og karsystemet.

Hvordan doseres Concerta?Concerta er langtidsvirkende og taes derfor kun èn gang i døgnet (om morgenen). Hvor stor dose som er nødvendig varierer fra person til person, og må derfor tilpasses den enkelte. Dersom man skal øke doseringen skal man vente én uke fra forrige økning i doseringen.

Virker Concerta for alle?Nei, ikke alle blir bedre med Concerta. Man regner med at rundt 25% ikke får den ønskelige effekten. Dersom man har forsøkt i én måned uten å få noe særlig effekt skal man stoppe.

Hvem kan ikke bruke Concerta?

  • Barn under 6 år
  • Pasienter med angst
  • Dem med Tourettes syndrom eller slektninger med dette problemet
  • Folk med grønn stær
  • Høyt stoffskifte
  • Hjerterytmeproblemer
  • Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe)
  • Pasienter som med depresjoner og som har risiko for selvmord
  • Folk som har forsnevringer i tarmen

Gravide og ammende skal ikke bruke Concerta. Er du kvinne i fruktbar alder må du i tillegg bruke prevensjon.

Hva bør kontrolleres når man bruker Concerta?Alle som bruker dette legemiddelet skal gå til jevnlige kontroller. Blodtrykkes skal sjekkes og blodprøver bør også taes med jevne mellomrom.

Kilder:

Felleskatalogen, www.felleskatalogen.noVeileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Sosial- og helsedirektoratet, 2005.