Cialis - mot potensproblemer

Cialis er ett av tre ulike medikamenter - med felles virkningsmekanisme - mot erektil dysfunksjon (impotens).

Cialis virker på et protein i penis, på samme måte som Viagra og Levitra. Dette proteinet skal normalt redusere mengden av et annet stoff i svamplegemet, cyklisk GMP. Når dette proteinet hemmes av Cialis, stiger nivået av cyklisk GMP i svamplegemet. Dette fører igjen til at muskulatur i blodårenes vegger slapper av og mer blod strømmer til penis. Resultatet blir en ereksjon. Forutsetningen er imidlertid at man blir seksuelt stimulert, ereksjonen kommer ikke uten at man har et ønske om ereksjon og sex.

Erektil dysfunksjon (ED)ED er betegnelsen på en tilstand hvor man har problemer med å få og å opprettholde en ereksjon tilstrekkelig lenge og tilstrekkelig sterkt til å gjennomføre et samleie. Dette er utbredt problem, og kan skyldes nevrologiske lidelser, diabetes, sykdommer i blodårer og hormonelle lidelser. Ofte er psykologiske mekanismer sterkt involvert, slik at penis i seg selv er i stand til å gjøre jobben, men mentale faktorer gjør at den svikter.

Hvem kan bruke medisinen?Medisinen kan brukes av personer med erektil dysfunksjon, men må unngås av personer som bruker nitroglyserinpreparater mot hjertesykdom. Alle hjertelidelser må vurderes nøye av lege før man eventuelt får resept på Cialis. Nylig gjennomgått hjerteinfarkt, ustabil angina (hjertekrampe), rytmeforstyrrelser og hjertesvikt kan være grunn til å holde seg unna Cialis. Andre som har hatt problemer med at ereksjonen ikke går tilbake av seg selv eller som har spesielle anatomiske varianter av penis (knekkdannelse eller stor skjevhet) må også konsultere lege før de bruker medisinen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er det ingen bivirkninger?Alle medisiner kan gi bivirkninger, også Cialis. Imidlertid er bivirkningene gjerne kortvarige og moderate. De vanligste bivirkningene er hodepine og fordøyelsesbesvær. Andre opplever svimmelhet, nesetetthet og ryggsmerter. Medisinen kan også stige i konsentrasjon ved samtidig bruk av enkelte antibiotika og grapefruktjuice, og Cialis kan dessuten virke negativt sammen med blodtrykkssenkende medikamenter, spesielt nitroglyserin, som nevnt ovenfor. Derfor må du alltid informere legen din om de medikamenter du bruker før du starter med Cialis.

BruksanvisningDet er legen din som må ta avgjørelsen om du kan bruke medikamentet eller ikke, både i forhold til om du virkelig trenger den og om den lar seg kombinere med andre medikamenter du bruker eller andre sykdommer du har. Medisinen kan brukes på to måter; ved behov (før sex) eller som daglig dosering.

Daglig dosering er spesielt aktuelt for personer med erektil dysfunksjon som har hyppig forsøk på samleie. Da anbefales tabletter på 5 mg daglig, men dosen kan etter hvert reduseres til 2,5 mg hos noen.

Hos menn som bare av og til trenger medisin for å gjennomføre samleie, anbefales dosering ved behov. Da tas 1 tablett á 10 mg ca 30 minutter før seksuell aktivitet. 20 mg-tablett kan forsøkes hos dem som ikke har effekt av 10 mg.

Medisinen kan taes med eller uten mat. 

Pakninger og priser2,5 mg: Enpac: 28 stk. kr 839,10. 5 mg: Enpac: 28 stk. kr 839,10. 10 mg: Enpac: 4 stk. kr 369,50. 20 mg: Enpac: 4 stk. kr 372,00. 8 stk. kr 709,10. 12 stk. kr 1046,10.

Oppdatert 28.05.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder:
- Statens legemiddelverk. Cialis (tadalafil) – daglig dosering med lave doser. (26.05.09)
- Norsk legemiddelhåndbok. T13.3.1 Erektil dysfunksjon. www.legemiddelhandboka.no (26.05.09)
- Norsk legemiddelhåndbok. L13.2 Midler ved erektil dysfunksjon. www.legemiddelhandboka.no (26.05.09)