Caverject®

Caverject er en lokal injeksjonsbehandling av impotens. En oppløsning av stoffet alprostadil injiseres i penis ved hjelp av en spesialsprøyte.

Blodårene utvider segVirkestoffet i Caverject, alprostadil er et stoff som finnes naturlig i kroppen. Det virker ved å avslappe musklene som ligger rundt blodårene, slik at disse utvider seg. Ved å injisere Caverjecti penis vil du derfor få ereksjon. Caverjecter en såkalt initiator. Du vil få ereksjon selv om du ikke er blitt seksuelt stimulert, noe som kanskje vil virke unaturlig for mange.

Når du har injisert Caverject, vil du få ereksjon innen 10-20 minutter. Ereksjonen vil normalt vare i inntil 1-2 timer. 70-90% har god effekt av Caverject. Dersom du får resept på Caverject, må du passe på å få opplæring i bruken.

BivirkningerDen vanligste bivirkningen ved bruk av Caverject er smerter i penis. 15-30% kan oppleve dette. Smertene skyldes ikke stikket, men måten medisinen virker på. I tillegg kan småblødninger forekomme. Caverject kan også gi blodtrykksfall, noe som kan forsterkes dersom du bruker blodtrykkssenkende medisin.

Noe som sjelden forekommer, men som kan være svært alvorlig, er forlengede ereksjoner. Dersom du får en ereksjon som varer i mer enn 4 timer, må du straks kontakte lege.

Ikke alle kan bruke CaverjectKraftige reaksjoner kan i enkelte tilfeller oppstå som følge av virkestoffet i Caverject, alprostadil. Dersom du har hatt dette tidligere, kan du ikke bruke preparatet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkelte sykdommer øker risikoen for langvarige ereksjoner, slike som leukemi, beinsvulster og sigdcelle-anemi. Har du noen av disse sykdommene kan du heller ikke bruke Caverject.

Det er en kjensgjerning at enkelte har så alvorlig hjerte- eller lungesykdom at seksuell aktivitet er frarådet på grunn av opphisselsen dette fører med seg. Du må i samråd med legen din komme fram til om du da kan bruke Caverject.