Bruk hjelm når du sykler!

Når du setter deg på sykkelen, tilhører du den trafikantgruppen som har størst sjanse for å bli utsatt for en ulykke. Faktisk er risikoen 40 ganger større pr. tilbakelagt kilometer for at du skal bli skadet når du sykler enn når du sitter i bilen!

I Norge blir ca 10.000 mennesker behandlet for sykkelskader hvert år. Mange av disse er hodeskader. Likevel er det bare så vidt over 30% av norske syklister som bruker hjelm.

Mange hodeskader kunne vært unngåttI en artikkel tidligere publisert i Tidsskrift for den Norske Lægeforening, hevder forfatterne at så mye som 1600 hodeskader kunne vært unngått dersom alle syklister hadde brukt hjelm. 800 av disse vil være barn under 14 år. Og selv med mer realistiske forhåpninger til nordmenns bruk av sykkelhjelm, mener artikkelforfatterne at man vil kunne forhindre 1500 skader hos barn under 14 år i løpet av en treårsperiode.

Hjelmen beskytter godtHodeskader kan være svært alvorlige og kan også gi plagsomme langtidseffekter som hodepine og konsentrasjonsproblemer. Det antas at sykkelhjelm beskytter mot hodeskade i 60 - 95% av ulykkestilfellene. Den er billig i innkjøp og lett å bruke. Likevel ser det ut som om forfengeligheten vinner og hjelmen blir hengende igjen hjemme i skapet.

Påbud?Forfatterne foreslår flere mulige fremgangsmåter for å øke antallet syklister som bruker hjelm. Fra studier i andre land viser det seg at kombinasjonen av et påbud og informasjon til syklistene er det mest effektive for å øke hjelmbruken. Et slikt påbud har da også vært diskutert i Norge, men får mindre effekt dersom det ikke samtidig følges opp med et godt organisert og samkjørt opplegg for informasjon. Det etterlyses en nasjonal handlingsplan som kan gi raskere resultater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ligger betydelige innsparinger både for samfunnet og for den enkelte ved noe så enkelt som å bruke hjelm når du sykler. La ikke hjelmen din bli liggende igjen hjemme morgen!