Bivirkninger av medisiner mot psykiske sykdommer

Alle medisiner som virker, har også bivirkninger. Bivirkninger kan være alt fra farlige, ubehagelige til milde og i noen grad tilsiktetde Noen tabletter skal ikke kombineres med andre medisiner fordi de kan påvirke hverandre på en ugunstig og ukontrollerbar måte.

Strenge kontrollerDersom sykdommen vi skal kurere er farlig eller dødelig, tolereres alvorlige bivirkninger i en større grad enn om sykdommen bare gir milde plager. Det er svært strenge kontroller for hvilke legemidler som slippes på markedet (noe det ikke er for urte- og homeopatmedisin som også kan ha alvorlige bivirkninger). Alle bivirkninger som er kjent skal være beskrevet i Felleskatalogen, som er oppslagsbok for leger og apoteker. Dersom en lege oppdager en sjelden eller ny bivirkning har han plikt til å rapportere det inn til RELIS.

Farlige bivirkningerVi kan skille mellom farlige bivirkninger ved normalbruk, ved forgiftning eller ved overdose. Farlige bivirkninger ved normal bruk, er meget sjeldne bivirkninger som kan opptre selv om pasienten bruker medisinen som foreskrevet. Dette kan være bivirkninger som gir leverskade, eller som kan undertrykke dannelsen av hvite blodlegemer, og dermed har betydning for immunsystemet. Dersom pasienten står på legemidler som kan gi slike skader, bør han gå til regelmessig blodprøvekontroll slik at dette kan fanges opp tidligst mulig. Tilstanden normaliserer seg igjen dersom man slutter med medisinene. Dødelig utgang er uhyre sjelden.

ForgiftningerMed forgiftninger forstår vi bruk av medisiner hvor konsentrasjonen i blodet er for høy, og medikamentet hoper seg opp i kroppen. Dette kan gi ulike former for bivirkninger som, dersom de ikke oppdages, kan bli farlige. Eksempel på dette er overdosering av Litium som kan gi skjelving, epilepsi, diare m.m. Ved legemidler der det er fare for forgiftninger, bør brukeren nøye forklares om hva tidlige symptomer på dette er, og instrueres om å ta kontakt med lege ved mistanke om forgiftning.

OverdoserVed overdoser har en person frivillig og planlagt tatt for store doser av medisinen, gjerne i selvmordshensikt. Noen medisiner er meget giftige.

Ubehagelige bivirkningerFlere av medisinene i psykiatrien kan gi ubehagelige bivirkninger. Man kan få bivirkninger i alle kroppens organer, av varierende grad. Noen bivirkninger er mer alminnelige enn andre, uavhengig av hvilke medisiner man tar. Andre bivirkninger er mer spesifikke for det medikamentet.

HudBivirkninger av legemidler kan være utslett, kløe eller overømfintlighet overfor lys.

SentralnervesystemetBivirkninger fra sentralnervesystemet kan være svimmelhet, hodepine, tretthet, forvirringstilstand, angst, rastløshet, synsforstyrrelser m.m. Disse bivirkningene kan ofte være svært ubehagelige, men er sjelden farlige. Imidlertid kan noen av bivirkningene minne om symptomer på lidelsen, og føre til at man får mer medisiner i stedet for at tablettene burde blitt tatt bort. Slike bivirkninger kan ofte være avhengige av dosen pasienten står på. I slike tilfeller vil en liten regulering av dosen avhjelpe symptomene. Mange bivirkninger er verst når man starter og slutter med medisiner, men går over når man står på den daglige dosen.

Hjerte - kretsløpEnkelte medisiner kan gi hjerterytmeforstyrrelser som bivirkninger. Disse kan være farlige og uheldige for utsatte pasienter, og man bør derfor være ekstra nøye og påpasselig ved bruk av slike.

Mage - tarmsystemetSymptomer fra mage-tarmsystemet er svært vanlig ved bruk av medisiner. Det kan være diare, kvalme eller forstoppelse. Medisinene kan og gi vektøkning, og føre til økt væskeansamling i kroppen.

Vektøkning kommer delvis av økt appetitt, delvis av endret stoffskifte og fordøyelsesprosess. Noen medisiner kan gi skadelig virkning på lever og nyrer, og føre til gulsott og økt væskeutskillelse.

Muskel - skjelettsystemetGjennom ulike virkningsmekanismer kan en få bivirkninger i muskel- og skjelettsystemet. En kan få leddsmerter, stivhet, muskeltretthet, skjelvinger, motorisk uro, tretthet og kramper. Bivirkningene kan komme av at medikamentene virker direkte inn på muskulaturen, eller gjennom et endret stoffskifte som indirekte virker inn på muskulaturen.

Blod og bloddannende organerEnkelte medikamenter kan ha bivirkninger som virker inn på blodcellene. Det vanligste er bivirkninger som fører til manglende dannelse av hvite blodlegemer, noe som igjen gir økt infeksjonstendens og nedsatt immunforsvar.

Seksuelle bivirkninger
Enkelte medisiner (spesielt enkelte nyere antidepressiva) gir seksuelle bivirkninger i form av manglende lyst, eller manglende utløsning, Noen medisiner gir og menstruasjonsforstyrrelser.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Oppdatert 29.01.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Jonas Skylstad
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-