Autistiske tilstander

Autistiske tilstander betegnes som gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Autistiske tilstander er en gruppe sykdommer som kan beskrives ved:

 • Forstyrret kommunikasjonsmønster og sosialt samspill med andre
 • begrensede og stereotype interesser og aktiviteter
 • forstyrrelsen er gjennomgripende og preger utfoldelsen i alle situasjoner
 • forstyrrelsen viser seg i barneårene
 • forstyrrelsen finnes på alle nivåer av intellektuell fungering

Mange har også:

 • Forstyrret, ofte forsinket språkutvikling
 • Ritualistisk, ofte tvangspreget atferd
 • Vanskelig temperament med sinneutbrudd
 • Søvnvansker
 • Spisevansker
 • Selvskadende atferd
 • Forsinket motorisk utvikling
 • Nevrologiske tilstander (epilepsi)
 • Autistiske tilstander kan deles inn i ulike undergrupper. De mest kjente er:

Barneautisme

Barneautisme viser seg før 3 års alder. Pasientene har som regel alle de nevnte tegn på en autistisk tilstand. Barna er ofte alvorlig funksjonshemmet på mange vis.

Asperger syndrom

Asperger syndrom ble kjent som fenomen blant annet etter filmen om "Rainman" med Dustin Hoffman. Barna viser, foruten de nevnte forstyrrelsene i sosialt samspill og kommunikasjon, ofte sære interesser. Mange har gode evner.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Forekomst

Barneautisme forekommer hos 4-5 pr 10 000 barn, og er altså en sjelden tilstand. Aspergers syndrom forekommer sannsynligvis hyppigere.

Årsaker

Årsakene til autisme antas å være vesentlig biologiske. Genetisk disposisjon er vesentlig. Autisme er en tilstand som barna har med seg fra fødselen.

Behandling

Det finnes ingen behandling for den grunnleggende tilstanden. Ved hjelp av pedagogiske metoder kan en hjelpe barnet med å utvikle bedre kommukasjonsferdigheter og forebygge skjevutvikling. Tiltakene må planlegges individuelt, etter barnets vansker og ressurser. En rekke tiltak er som regel aktuelle, og det er behov for samarbeid om tiltakene på tvers av etats- og institusjonsgrenser. Endel barn og unge med autistiske tilstander, f. eks Asperger syndrom fungerer godt på mange områder, men vil oftest trenge tilrettelagt undervisning i skolen.

Prognose

Mennesker med autisme viser et stort spekter fra de dypt fysisk, psykisk og sosialt funksjonshemmete, til folk som klarer seg selv i det daglige. God opplæring og tilrettelegging for disse barna vil ha avgjørende betydning for funksjonsnivå og livskvalitet.

Oppdatert 03.01.10 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

 • Ingen krav til program eller app
 • 100% anonymitet
 • Ingen ventetid
 • Betal med Vipps
Start videokonsultasjon
Leger på vakt
Simen Brynildsen
Ledig nå
Vishal Judge
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-