Anorexia nervosa

Her gjengis hovedtrekkene i den lidelsen vi i daglig tale kaller anoreksi:

Motstand mot å opprettholde normal vekt i forhold til alder og høyde som resulterer i 15 % vekttap under forventet normalvekt.

Intens frykt for fedme eller for å legge på seg, selv ved undervekt.

Forstyrret opplevelse av kroppens størrelse og form, benektelse at vekttapet er alvorlig, eller at man sterkt knytter selvfølelse til vekt og utseende.

Fravær av menstruasjon hos jenter og kvinner.

TYPER: - Ikke bulimisk (restriktiv) type:
Personen som har anorexia nervosa, har ikke gjentatte episoder med overspising.

- Bulimisk type:
Gjentatte episoder med overspising.
Anoreksi er å begrense hva og hvor mye man spiser. De fleste som har anoreksi, beholder maten, mens noen kaster opp dersom de synes de har spist for mye. Noen har også overspisingsepisoder og mister den strenge kontrollen på matinntaket. Mange overdriver løping eller andre treningsmåter for å forbrenne kalorier.

De fleste begynner å sulte for å gå ned i vekt, men mange opplever etter hvert at de ikke klarer å spise; fanget av selve situasjonen spiser de stadig mindre. De mister kontrollen. Det kan skje en forvrenging av kroppsbildet. Man ser ikke lenger realistisk hvor tynn man er, men kan derimot se seg selv som tykk og stor.

En som har anoreksi tenker på mat og kalorier nesten hele tiden. Å sulte er et dramatisk forsøk på å undertrykke det å ha menneskelige behov overhodet, enten det gjelder mat eller andre menneskers omsorg. Vi kan tenke oss at på et ubevisst plan fryktes avvisningen om man gir uttrykk for sine behov og følelser. Mange opplever en følelse av å være sterkere enn andre, fordi de klarer å kontrollere behovene (mens friske folk gir etter for sine lyster og innfall!). Å presse kroppen ned i vekt kan også være et desperat forsøk på å "bli sett".

De fleste utvikler anoreksi i tenårene, men noen går inn i anoreksi i senere alder, gjerne i forbindelse med at det skjer dramatiske ting som det å få barn, skilles, oppleve dødsfall, bli mishandlet o.l.

Etterhvert blir det vanskelig å opprettholde den strenge kontrollen over matinntaket, og en del av dem som har anoreksi kan etter hvert gå over til bulimi eller overspising. Dette er særlig en risiko ved manglende behandling; eller ved for rask behandling hvor vektøkning og/eller tilpasningen til de andre oppleves som mer tap av kontroll.