Alzheimermedisinene

Her kan du lese om de fire medisinene mot Alzheimer som finnes i Norge, og hva du kan forvente at medisinene gjør.

4 forskjellige på markedet i Norge
Det finnes pr. i dag på det norske markedet tre typer kolinesterasehemmere som brukes i Alzheimer-behandlingen: Aricept, Reminyl og Exelon. Dessuten er det nylig kommet et nytt preparat; Ebixa. Ebixa virker på en annen måte enn de tre andre.

Bedret funksjonsnivå
Der pasientene har begynt med behandling tidlig i sykdomsfasen, har man sett at pasientene får et bedret funksjonsnivå. Det er særlig oppmerksomheten, interessen for omgivelsene og mer initiativ som bedres. Man har også sett bedring i pasientens språk, og evne til å utføre hverdagslige oppgaver.

Dette kan være det som skiller mellom at pasienten kan få lov til å bo hjemme en tid til, og det å måtte på institusjon. Og det er jo nettopp evnen til å fungere i dagliglivet som er viktig både for pasienten selv og for de pårørende.

Der man har startet behandlingen senere i sykdomsforløpet, ser man vanligvis ikke bedring i funksjonsnivået, men heller at sykdommen ikke forverres, eller forverres langsommere enn før. Men også det å ikke bli verre av sykdommen sin er viktig for pasienten og de pårørende!

Ebixa har indikasjon for Alzheimerpasienter med moderat til langtkommet grad av sykdommen.

Hvilken effekt kan man vente seg?
Medisinene virker ikke likt hos alle. Det finnes foreløpig ikke sikre tall for hvor mange som får hjelp av Alzheimer-meidisinene, og tallene varierer litt avhengig av hva slags effekt man måler. Tallene blir lavere dersom man bare regner med dem som får et bedret funksjonsnivå med medisiner, men for en som har Alzheimer vil det selvsagt også være svært verdifullt bare å forebygge et videre funksjonstap.

Dessverre er det som regel ikke mulig å si på forhånd hvem som vil ha effekt av medisinen. Men, vi vet at jo tidligere i sykdomsforløpet man starter behandlingen, jo bedre effekt kan man forvente.

Hvordan skal medisinene brukes?
Det er viktig at man er sikker på at personen selv kan ta ansvar for å ta riktig medisin i riktig dose hver dag. Hvis ikke må han eller hun få hjelp til det.

Aricept tas én gang daglig, mens Reminyl og Exelon tas to ganger daglig. Ebixa tas også to ganger daglig når man har kommet opp på vedlikeholdsdose.

Det er vanlig å starte nokså forsiktig opp:

  • Vanlige startdoser med Aricept er 5 mg én gang daglig i 4 uker. Deretter vurderes responsen og hvorvidt det er aktuelt med en høyere dose.
  • Vanlige startdoser med Exelon er 1,5 mg to ganger daglig, med gradvis opptrapping (minst 2 ukers mellomrom mellom opptrappingene).
  • Vanlige startdoser med Reminyl er 4 mg to ganger daglig i 4 uker. Deretter vurderes responsen, og om det er aktuelt med en høyere dose.
  • Ebixa trappes opp med 5 mg pr uke til man har kommet opp til 20 mg hver dag, 10 mg morgen og 10 mg kveld.

Dersom det ikke ser ut til å komme plagsomme bivirkninger, kan dosen på medisinene økes.

Etter ca. 4 måneder kan effekten vurderes hos legen. Effekten kan både måles objektivt ved at personen gjentar demenstester som han eller hun har tatt før behandlingsstart, men også ved direkte observasjon på legekontoret, og gjennom å høre på hva de pårørende kan fortelle.

Dersom medisinene ikke ser ut til å virke etter 3 måneder, kan man avslutte behandlingsforsøket.

Dersom medisinene virker, bør effekten av dem kontrolleres ca. hver 4. måned.

Når legen eller de pårørende ikke lenger kan spore noen effekt av medisinen, skal man vurdere å stanse med medisinene.

På blåresept
De tre acetylkolinesterasehemmerne kom på blåresept fra 1. juli 2002. Ebixa er foreløpig ikke på blåresept.

Alle allmennpraktiserende leger som har erfaring med og interesse for behandling av personer med Alzheimers sykdom kan skrive ut medisinene og følge opp pasientene. Dersom legen ikke føler seg erfaren nok, kan han eller hun henvise til en spesialist.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-