Alzheimer: På institusjon?

Kanskje synes du det er vondt å måtte -sende fra deg- den syke? Mange synes det vanskeligste er å finne det riktige tidspunktet. Sykehjem er ikke alltid den første og beste løsningen.

Personer med demens kan ofte bo lenge hjemme. Bor de sammen med noen kan det hende de klarer seg uten å flytte på sykehjem. Dette er avhengig av en hjemmesykepleie som hjelper til og støtter med hyppige besøk.

AvlastningsoppholdDet er viktig at de pårørende ikke sliter seg ut ved å ha den demente hjemme. Dette kan hindres ved at den demente får korttidsopphold i sykehjem. Man kan innvilges to eller flere slike opphold i året og de varer gjerne i to til tre uker. Legen din kan søke om dette for deg.

En annen mulighet er dagsenterplass noen ganger i uken. Noen kommuner har egne dagsenter for personer med demens. Ta kontakt med helseetaten i din kommune og undersøk dette.

SykehjemMange sykehjem har egne avdelinger for personer med demens. Disse avdelingene er mindre og mer oversiktlige enn vanlige avdelinger. Ved mindre enheter blir det færre folk å forholde seg til, og mindre mulighet for unødig forvirring. De ansatte ved slike enheter er vant til å jobbe med demente. Avdelingene er oftest godt bemannet, slik at de syke kan få den nødvendige, ekstra omsorgen.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Noen pårørende ønsker å ha sine nærmeste i vanlige sykehjemsavdelinger fordi de er redde for at demensen forsterkes av å omgås så mange demente. Erfaringene viser derimot at de demente har det bedre i disse små enhetene.

Stikkord: