Alpin- og snowboardskader hos barn

Barn er blant de mest skadeutsatte i skibakkene. Spesielt hyppig er skader i hode og ansikt, og brudd på leggbeinet og i håndleddet - men slike skader kan forebygges.

Av Anne Lindboe, barnelegeIfølge kommunelege Harald Lystad i Hemsedal utgjorde beinbrudd (i hovedsak leggbeinsbrudd) 3–4 prosent av skadene hos voksne i 2006. Blant barn var imidlertid beinbrudd den hyppigste skaden i skibakken. Samme år stod for eksempel leggbeinsbrudd for 10–12 prosent av alle skadene hos barn.

Beinbrudd pga. dårlige alpinbindingerÅrsakene til den økte hyppigheten av slike brudd er ikke fullstendig klarlagt, men én av årsakene antas å være at barn har svakere beinsubstans enn voksne. En annen årsak er dårlige bindinger og/eller bindinger som er dårlig justert. Barn bør ha så gode bindinger som mulig. Barn er lette i kroppen, og bindingene deres blir ofte justert for stramt, slik at de ikke løser seg ut i tide. Resultatet kan fort bli brudd i leggbeinet.

Leggbeinsbrudd er ofte kompliserte og bruker relativt lang tid på å gro igjen, så det beste er derfor å forebygge dem. Sørg for å sette av tid til å få justert barnets bindinger ordentlig før det slippes ut i alpinbakken. Dette kan gjøres i sportsbutikker som selger ski, men også på skiutleiene ved de fleste alpinstedene.

Håndleddsbrudd hos snowboardereSnowboard er populært, særlig blant barn og ungdom. En av de hyppigste skadene er brudd i håndleddet, og slike brudd kan ofte bli ganske stygge. Hånden er fra et anatomisk synspunkt et avansert instrument; den har rikelig med nerver og et komplisert ledd som ikke er særlig robust, spesielt ikke hos barn. Et brudd i håndleddet kan derfor gjøre nokså stor skade, i tillegg til at det er meget smertefullt.

Men det finnes en løsning: håndleddsbeskyttelse. I 2006 var 96 av 107 pasienter med håndleddsbrudd i Hemsedal snowboardere. 90 av dem brukte ikke håndleddsbeskyttere. Slike beskyttere er billige, enkle å bruke og fungerer svært godt. Alle barn som skal stå på snowboard bør derfor bruke slikt utstyr. Mange alpinsteder ønsker å få ned antallet skader i bakkene og tilbyr derfor gratis utleie av håndleddsbeskyttere til barn. Det er derfor ingen grunn til at barna ikke skal bruke håndleddsbeskyttere.

Skader i hode og ansiktI snowboard- og alpinbakken går det fort for seg, og hvis barnet faller eller kolliderer kan fallet eller sammenstøtet bli kraftig. De aller minste barna er ikke så flinke til å regulere farten, så en voksen bør alltid passe på mens barnet kjører, slik at ikke hastigheten blir for høy.

Når man faller eller kolliderer i høy hastighet, er særlig hodet utsatt for skade. Sammenlignet med en voksens hode er barnets hode stort og relativt tungt i forhold til resten av kroppen. Barn er derfor fra naturens side mer utsatt for skader i hode og ansikt. En betydelig del av skadene på barn som kjører uten hjelm utgjøres av kutt i hode eller ansikt og slag mot hodet, ofte med en påfølgende hjernerystelse. Mange av disse skadene kan unngås hvis barnet bruker hjelm. Hjelmen bør ha en glatt overflate og ikke ha utstående kanter. Dette fordi at den ikke skal feste seg til underlaget og forårsake rotasjon av hodet. Slik blir risikoen for nakkeskader mindre. Barn, særlig de aller minste, bør bruke hjelm med visir for å beskytte mot ansikts- og tannskader.

Det er også lurt å beskytte øynene i bakken. Barnet kan få kvister eller lignende inn på øyet ved påkjørsler eller fall, og særlig er hornhinnen utsatt for skade. Hvis ikke hjelmen har visir anbefales derfor skibriller for å unngå øyeskader. Det kan være sterk sol i skibakken, så glassene bør ha UV-filter.