Alderspsykiatri

Alderspsykiatri omhandler psykiske lidelser som oppstår hos eldre over 65 år. Visse organiske lidelser, for eksempel Alzheimer, hører oftest inn under alderspsykiatrien, selv om de kan starte tidligere.