Akutt bronkitt

Bronkitt er en infeksjon i luftrør og bronkier (luftrørsgreiner). Som oftest skyldes akutt bronkitt virus, men bakterieinfeksjoner forekommer også.

Sykdomstegn Hoste er det vanligste symptomet. I begynnelsen er den gjerne tørr, men i løpet av noen dager er det vanlig å få økt slimproduksjon med oppspytt og slimhoste. Sårhet i brystet (bak brystbeinet) er vanlig. Noen får feber.

Bronkitt: hoste om natten

Behandling Drikk rikelig. Væske bidrar til å løse opp slim, slik at det blir lettere å hoste det opp.

Røykestopp. Hvis du røyker, bør du la røyken ligge noen dager. Da blir du raskere bra. Kanskje kan du benytte anledningen til å slutte for godt? Hostedempende medisin? Hostesaft kan være til nytte ved plagsom tørrhoste, særlig hvis du ikke får sove om natten. Midler uten morfin (for eksempel Noskapin® og Tuxi®) er reseptfrie og bør forsøkes først. Eventuelt kan legen forskrive en morfinholdig hostesaft, for eksempel Cosylan®. Du bør unngå hostestillende medisin hvis du hoster opp slim. Hostesaft demper hosterefleksen, og kan føre til at slim blir liggende i luftrørsgreinene i stedet for å komme opp og ut. Hvis du er tett i pusten eller har astma, bør du også unngå hostedempende medisiner fordi de kan forverre tilstanden. A

stmamedisiner. Hvis du har astma eller kronisk obstruktiv bronkitt fra før, må astmabehandlingen trappes opp. Kortvarig behandling med astmamedisiner kan være nyttig ved akutt bronkitt dersom du har tungt for å puste - selv om du ikke har astma fra før. Slike medisiner motvirker sammensnøring i bronkiene. Det er vanligst å bruke medisiner som pustes inn, for eksempel Bricanyl® eller Ventoline®. Snakk med legen.

Antibiotika? Fordi bronkitt som regel er forårsaket av virus, er antibiotikabehandling vanligvis uaktuelt. Antibiotika har ingen virkning mot virus. Hvis du er uheldig, kan du likevel få en bakterieinfeksjon i tillegg til den opprinnelige virusinfeksjonen. Årsaken er at virus skader cellene i luftveiene og dermed gjør det lettere for bakterier å feste seg. Bakteriell infeksjon må mistenkes hvis du får høy feber, hoster opp rikelig gulgrønt oppspytt eller blir medtatt. I slike tilfeller bør du undersøkes av lege, som kan finne ut om antibiotikabehandling er nødvendig eller nyttig. Legen kan eventuelt måle CRP (C-reaktivt protein) i en enkel blodprøve for å avgjøre nytten av antibiotika. Hvis sykdommen har vart mindre enn 5 dager, vil et CRP-svar over 50 mg/l tyde på bakterieinfeksjon. (Har sykdommen vart lenger er CR-svaret vanskeligere å tolke.) Symptomene ved akutt bronkitt kan blant annet forveksles med: Astma og kronisk obstruktiv bronkitt. Begge disse tilstandene må mistenkes ved langvarige symptomer. Oppdatert 11.12.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege