Agorafobi

Hjertet hamrer, halsen snører seg sammen, du kaldsvetter i hendene og er redd for å dø. Hvorfor? Fordi du er nødt til å ta T-banen i rushtiden eller handle i kjøpesenteret på lørdagen. Slik kan hverdagen være dersom du lider av agorafobi.

Hva er agorafobi?Dette er fobier som omfatter frykt for å forlate hjemmet, gå i butikker, oppsøke folkemengder og offentlige plasser, eller reise alene på tog, buss eller fly. Det er vanlig å få panikkanfall i forbindelse med dette.

Som følge av fobien kan du også få andre plager som depresjon, tvangspreget atferd eller sosial fobi. Mange prøver å unngå det som fremkaller angsten og noen vil på denne måten sjelden oppleve angst.

For de fleste er det antagelig slik at redselen for å få nye panikkanfall fører til at man unngår situasjoner der det er vanskelig å komme seg unna hvis man får et nytt panikkanfall. Du kan i disse tilfellene si at det er en panikklidelse som fører til en agorafobi.

Hvor kan du få hjelp?Dersom du har problemer som følge av slik angst bør du kontakte lege. Dersom plagene ikke er altfor store bør du kunne få god hjelp av fastlegen din. De som har de største plagene vil ofte bli henvist av fastlegen til spesialisthelsetjenesten. Det vil da være snakk om henvisning til en psykiatrisk poliklinikk ved et DPS (distriktspsykiatrisk senter) eller en BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Hva slags behandling finnes?De som også har panikkanfall bør først behandles for dette. 

Når det gjelder behandling av agorafobi uten panikkanfall er den mest effektive behandlingsformen det som kalles eksponeringsterapi. Dette består i at man utsetter seg (eksponeres) for de situasjoner som fremkaller angsten. Det viser seg at dersom du tåler å være i en situasjon der du føler angst, vil angsten etter hvert avta. Dette vil ofte være lettere å gjennomføre dersom du kan være sammen med en du stoler på og som er kjent med problemet. Utfordringene bør bli større etter hvert, men selvsagt ikke være større enn at man kan klare å gjennomføre et slikt opplegg.

Mens man kan få god hjelp av medikamenter for å takle panikkanfall, er dette til liten nytte mot en ren agorafobi. Særlig beroligende medikamenter (eller alkohol) kan ødelegge effekten av slik behandling. Dette er en nokså krevende behandling ettersom du må tåle å kjenne på din egen angst, men det er altså på denne måten du har størst sjanse til å bli bedre. Samtidig er det viktig å ha en du kan snakke med om de angstreaksjonene du får og som kan støtte og oppmuntre deg til å gå videre.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Oppdatert 27.04.09 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege