Å leve med - møt mennesker med erfaringer!

Hver dag takler mange mennesker ulike kroniske sykdommer, eller rammer for tilværelsen etter sykdom eller skade. Noen sitter i en veldig tydelig rullestol og kjemper mot fortauskanter og trappetrinn. Andre har mer skjulte problemer som smerte. Felles for dem er at sykdom eller skade utgjør en del av livet. Lommelegen.no har møtt seks mennesker med sine erfaringer.

Hvordan er det å leve med en kronisk sykdom eller skade? Hva er det da som oppleves vanskelig? Og hva er det som er lett? Denne artikkelserien på seks, er ikke skrevet først og fremst for å gi medisinsk kunnskap. Vi ønsker å sette fokus på, og oppnå bredere forståelse av hvordan det er å leve med ulike diagnoser og skader.

Fra diagnose til problemer
Vi har valgt å ta for oss seks sykdommer eller skader som arter seg svært forskjellig, men som blir en del av livet for den som lever med det. Lommelegen.no har møtt en rullestolbruker, en som har MS, en med psoriasis, en epileptiker, en diabetiker og en som lever med bekhterev.
Det er ikke diagnosen som er problemet, men de konsekvensene sykdommen eller skaden gir deg.

Ja, hvordan er det egentlig å stikke seg med insulinsprøyter flere ganger daglig? Føles det greit å bli spurt om man vil ha hjelp når rullestolen ikke kommer over dørterskelen? Hvilket yrke vil du velge når du har en epilepsi som ikke lar seg kontrollere helt? Hva tenker du om fremtiden når du har barn og MS? Dette og mye mer får du svar på i artikkelserien.

Vi håper disse seks artiklene kan gi deg innsyn i hvordan seks mennesker har taklet og takler en hverdag som ikke alltid går på skinner.

Hvis du akkurat har fått en av disse diagnosene eller kjenner en som har blitt syk, kan du finne nyttige tips og råd her.

LES ARTIKKELSERIEN: