8 Personlighetsforstyrrelser del 2

De 8 vanligste personlighetsforstyrrelsene har spesielle kjennetegn og du kan sikkert gjenkjenne trekk fra flere av disse hos deg selv. Det betyr ikke at du selv har en personlighetsforstyrrelse.

De 8 vanligste personlighetsforstyrrelsene har spesielle kjennetegn og du kan sikkert gjenkjenne trekk fra flere av disse hos deg selv, men dette betyr likevel ikke at du selv har en personlighetsforstyrrelse.

Denne saken baserer seg på den gjeldende internasjonale klassifikasjonen av sykdommer og helseproblemer kjent som ICD-10, men dette systemet er under revisjon og hvordan personlighetsforstyrrelser defineres og inndeles vil endre seg i den kommende utgaven, ICD-11.

En normal personlighet er sammensatt av mange forskjellige og innbyrdes balanserte karaktertrekk, mens en person med en personlighetsforstyrrelse har overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer i konfliktsituasjoner, stressende livssituasjoner samt i forholdet til andre mennesker og omgivelsene.

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse kalles også for histrionisk, dramatisk eller teatralsk personlighetsforstyrrelse, og kjennetegnes ved en svært emosjonell tilnærming til mange spørsmål og situasjoner, gjerne fulgt av et sterkt oppmerksomhetsbehov. Slike personer mistrives når de ikke er i begivenhetenes sentrum, og hele deres selvfølelse er avhengig av oppmerksomheten de får. På samme måte som de med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er de med histrionisk personlighetsforstyrrelse svært skiftende i følelseslivet og skifter raskt og fra det ene ytterpunktet til det andre.

Les mer om dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

En person med en tvangspreget personlighetsforstyrrelse karakteriseres av å være sykelig opptatt av orden, perfeksjonisme, og å ha kontroll både personlig og i relasjon til andre. Disse personene er lite fleksible, lite åpne og lite effektive. De kan være opptatt av detaljer, regler, lister, orden, registrering og timeplaner slik at hensikten med det de skal gjøre forsvinner. Noen ganger er det umulig å fullføre prosjekter fordi de ikke møter de standarder han eller hun har satt for oppdraget.

Les mer om tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Paranoid personlighetsforstyrrelse

Personer med paranoid personlighetsforstyrrelse stoler ikke på andre, og tror at andres motiver for handlinger er negative og ondskapsfulle. Han eller hun tror at andre utnytter, skader eller sviker en, og er svært opptatt av hvem man kan stole på og hvem som ikke er verdt tilliten, og av denne grunn kan personen ha problemer med å betro seg til andre av frykt for at informasjonen skal brukes mot ham eller henne.

Les mer om paranoid personlighetsforstyrrelse

Schizoid personlighetsforstyrrelse

En person med schizoid personlighetsforstyrrelse karakteriseres av at oppmerksomheten trekkes mot det indre liv og bort fra den ytre verdenen. Personen er redd for nærhet, men kan likevel ha en lengsel etter dette og har en frykt for avvisning. Personen er som regel sky, og unngår ofte sosiale sammenhenger og har kun et begrenset følelsesregister å spille på. Personen ønsker ikke eller har ingen glede av nære forhold, selv ikke det å være del av en familie.

Les mer om schizoid personlighetsforstyrrelse

Denne saken er i sin helhet revidert og oppdatert 09.08.2018 av lege Rune Erlandsen. Kilder brukt til revisjon: who, ICD-10 Artikkelen ble opprinnelig skrevet 24.03.03 av ukjent legeforfatter.