4-åringer får mye sukker og lite grønt

I en fersk rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet, kommer det fram at fire-åringer får for lite frukt og grønnsaker og for mye sukker. Imidlertid avviker ikke barnas kosthold så mye fra Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger.

Divisjonsdirektør ved Sosial- og helsedirektoratet, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, sier til direktoratets nettsted at småbarnas kosthold på flere måter er tilfredsstillende. Og særlig er hun fornøyd med at barna får i seg nok vitaminer og mineraler. Dessuten har barna gode måltidsvaner.

Sukker og grønnsaker
I følge rapporten ligger det imidlertid et stort forbedringspotensial i kostholdet også til fire-åringene. Barna får i seg for mye sukker og for lite fiberrik mat sånn som frukt og grønnsaker.

Det store sukkerinntaket kommer av at barna spiser søtsaker og drikker saft. Gjennomsnittelig spiser barna 20 gram søtsaker og drikker to desiliter saft eller brus hver dag, i følge undersøkelsen. Dette utgjør 19 kilo tilsatt sukker i året, ifølge Sosial- og helsedirektoratets nettsted. Det er seks kilo mer enn anbefalt. Og saftdrikkingen må ta mye av skylden for det høye sukkerinntaket.

Direktoratet anbefaler at det kan flyte fritt med frukt og grønt i barnehager og hjemme.

Undersøkelsen var gjennomført av Institutt for ernæringsforskning sammen med Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Foreldrene til 391 fire-åringer registrerte alt barna spiste i en uke.