22. mars - Verdens vanndag

I 1993 innstiftet FN 22. mars som Verdens vanndag. - Fra 16. - 22. mars avholdes en konferanse i Kyoto der alle verdens land er invitert, sier Truls Krogh avdelingsdirektør i avdeling for vannhygiene ved Folkehelseinstituttet. I år er temaet -Vann for fremtiden-.

- I dag mangler 2 milliarder mennesker tilgang på tilstrekkelig og rent nok vann, påpeker avdelingsdirektøren. Han forteller at vannmangelen gjelder både drikkevann og personlig hygiene. Målet med Verdens vanndag er å skape større forståelse for fornuftig bruk av vann i dag og for å beskytte vannressurser. - FN innstiftet Verdens vanndag fordi dårlig drikkevann årlig dreper gjennomsnittlig 3 millioner mennesker.

Forurenset drikkevann fører til mage-tarm infeksjoner. - For oss i Norge hadde de fleste av disse infeksjonene vært uskyldige. Men for små barn og voksne med dårlig ernæring og svekket helsetilstand kan slike infeksjoner være fatale, bekrefter Krogh.

Få heldige
2003 er erklært som FNs ferskvannsår. Tilgangen på godt , trygt og nok ferskvann er svært ujevnt fordelt i verden. Norge bruker i følge Folkehelseinstituttet under 1 promille av vannressursene til drikkevann. Norge kunne i prinsippet levert over 200 liter drikkevann til hvert eneste menneske i verden hvert eneste døgn.

Svært få land har tilsvarende ferskvannsressurser som Norge. Stadig flere steder bremser mangel på ferskvann utviklingen i landet. Både fattige og rike land og regioner har nå kommet i en situasjon der vannforbruket er større enn ressursene. Dette fører til tørrlegging av vassdrag og synkende grunnvannsspeil.

FN satte i 2000 et milleniumsmål for drikkevann. Målet er at andelen av verdens befolkning som ikke har tilgang til trygt drikkevann halveres innen 2015. I dag mangler en milliard mennesker tilgang til rent og trygt drikkevann. Dersom FNs mål blir nådd innen 2015, vil likevel minst 25 millioner mennesker ha dødd av vannbårne sykdommer i løpet av denne perioden.

Norsk sovepute
Selv om Norge har mye godt råvann har vi relativt mange vannverk som mangler vannbehandling som gir trygt og godt drikkevann. Fremdeles er det 270 små vannverk som ikke desinfiserer drikkevannet selv om kilden er overflatevann. Dessuten er det mer enn 400 vannverk som ikke fjerner husmus fra vannet. Dette gir vannet dårlig lukt, smak og utseende. Dessuten gjør dette at det er mindre sannsynlig at desinfeksjonen virker tilfredsstillende.