10 Personlighetsforstyrrelser – del 2

De 10 vanligste personlighetsforstyrrelsene har spesielle kjennetegn og du kan sikkert gjenkjenne trekk fra flere av disse hos deg selv. Det betyr ikke at du selv har en personlighetsforstyrrelse.

En normal personlighet er sammensatt av mange forskjellige og innbyrdes balanserte karaktertrekk, mens en person med personlighetsforstyrrelse har overvekt av noen karaktertrekk som skaper problemer i konfliktsituasjoner, stressede livssituasjoner samt i forholdet til andre mennesker og omgivelsene.

Histrionisk personlighetsforstyrrelse
Denne personlighetsforstyrrelsen kalles også for dramatisk eller teatralsk personlighetsforstyrrelse, og kjennetegnes ved svært emosjonell tilnærming til mange spørsmål og situasjoner, gjerne fulgt av et sterkt oppmerksomhetsbehov. Slike personer liker seg ikke når de ikke er i begivenhetenes sentrum. På samme måte som emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er de svært skiftende i følelseslivet og skifter raskt og fra den ene ytterlighet til den andre. Personen kan ofte spille på seksuelt inviterende eller provoserende oppførsel, og bruker gjerne sitt ytre for å påkalle oppmerksomhet. Personene er lett påvirkelige, men kan ofte misforstå forhold til andre og vurdere dem som mer intime enn de faktisk er. Oppførselen kan være dramatisk og teatralsk, gjerne for å påkalle oppmerksomhet fra andre.

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
En tvangspreget personlighet er sykelig opptatt av orden, perfeksjonisme, kontroll både personlig og i forhold til andre. Disse personene er lite fleksible, lite åpne og lite effektive. De kan være opptatt av detaljer, regler, lister, orden, registrering og timeplaner slik at hensikten med det de skal gjøre forsvinner. Noen ganger er det umulig å fullføre prosjekter fordi de ikke møter de standarder han eller hun har satt for oppdraget. Tvangspregede kan være arbeidsnarkomane og kun konsentrere seg om inntektsbringende aktiviteter. Det kan være vanskelig å være fleksibel når det gjelder moralske, etiske eller juridiske problemstillinger. Slike personer kan ha problemer med å kvitte seg med ting, og er svært sta og påholdne med penger. Hvis andre ikke vil følge den tvangspregedes regler kan han ha problemer med å delegere ut oppgaver.

Paranoid personlighetsforstyrrelse
Paranoide stoler ikke på andre og er mistenksom på at andres motiver er negative og ondskapsfulle. Han tror at andre utnytter, skader eller sviker ham, er svært opptatt av hvem man kan stole på og hvem som ikke er verdt hans tillit, og av denne grunn kan han ha problemer med å betro seg til andre av frykt for at informasjonen skal brukes mot ham. Det er vanskelig å få tilgivelse fra en paranoid, han kan være langsint og legge andre for hat over lang tid. Han reagerer kraftig når han tror han blir kritisert og reagerer ofte raskt tilbake med sinne eller angrep, men ofte leser han mer inn i utsagn og antydninger enn hva som er reelt. En slik person mistenker gjerne partneren for å være utro.

Schizoid personlighetsforstyrrelse
En schizoid unngår ofte sosiale sammenhenger og har kun et begrenset følelsesregister å spille på. Personen ønsker ikke eller har ingen glede av nære forhold, selv det å være del av en familie. Han velger gjerne aktiviteter som ikke inkluderer andre, og deltar i liten grad i aktiviteter sammen med andre. Han er også lite påvirkelig av ros eller kritikk fra andre og har lav intensitet på sine følelser, han har lite interesse av seksuelle opplevelser med andre personer og har få nære venner.

Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Schizotype personer trives ikke med og har redusert kapasitet til nære forhold, har ofte en forstyrret oppfattelse av sanseinntrykk og kunnskap og kan oppfattes som svært eksentriske. Disse kan ha rare synspunkter og magisk tenkning som gjør at de er overtroiske, tror på telepati, en sjette sans, de er opptatt av bisarr og uvanlige forestillinger om verden og omgivelsene. Personene har ofte et forstyrret selvbilde og kan fremstå svært merkelige i sin tenkning og tale, ofte er de vage, omstendelige og ensporete. Dessuten er de svært mistenksomme og paranoide, oppfører seg avvikende og eksentrisk og har problemer med å vise adekvate følelser. Slike personer lever ofte isolert uten nære venner og har en uttalt sosial angst.

Kjenner du deg igjen i noe? Husk at disse personlighetsforstyrrelsene oppstår fra normale personlighetstrekk som alle har i varierende grad. Det er først når ett eller få trekk blir for dominerende at man kaller det for personlighetsforstyrrelse.

Kilde: MentalHelp.net