Pasientskade

Spørsmål

Hva skal man gjøre for å komme i kontakt med Pasientskadeombudet?
Hvor i landet finnes de? Vi bor i Nord - Norge

Kvinne, 52 år

Svar

Hei!

Norsk Pasientskadeerstatning kan du lese om her:
http://www.nettsykehus.no/npe.htm

Tilholdsstedet er Oslo, men de kan kontaktes pr mail, telefon eller brev.

Her kan du lese om Pasientombudene i Norge:
http://www.helsenett.no/pasientombud/
og her er en oppdatert liste over pasientombudene fylkesvis
http://www.helsenett.no/pasientombud/adrpasombud.html

Lykke til!