Operasjon mot grå stær - pasientskade?

Spørsmål

Hei.

Jeg ble operert for grå stær på venstre i januar i år. Opersjonen ble utført på Strømmen øyeklikk.Reslutatet var at synet ble skarpt, men det var også noe jeg ikke likte: Jeg fikk en lysbrytning som arter seg som en ring. Det kom spesielt i rom med svak belysning eller neonbelyste områder som f.eks i innendørs tennishall. (Spiller tennis på mosjonistnivået). Dette er veldig forstyrrende. Har også tildels endel smerter rundt øyet, og lett følelse av at er fremmedlegeme på øyet:
Klagde på dette rett etter operasjonen, men fikk som sar at de ikke kunne finne noe. Det ble immidlertid sagt at den kunstige linsen var mindre enn den opprinnelige, og at dette måtte "gå seg til". Dessuten ble det sagt at det øyre øyet var det dominerende, og at dette måtte tilpase seg.

Det ble øgså sagt at jeg var svært urolig under operasjonen. Og at hadde de visst det på fohånd så skulle jeg tatt noe beroligende. Je gvar ikke nærvøs for operasjonen. Har fått høre av min søster at hun fikk beroligende.Og at det var vanlig på den klinikken hun ble operert.

Jeg synes ikke at jeg ble tatt på alvor da jeg fikk beskjed med et "smil", at "det går bedre og bedre dag for dag".

Det har nå gått 4 1/2 måned.

Hva synes dere? Hva gjør jeg? Får en vurdering av en annen øyelege? Gå tilbake til klinikken å "klage"?

Svar

Hei,

Etter min mening bør du snarest mulig få undersøkt om alt er i orden etter operasjonen. Det finnes en rekke mulige komplikasjoner etter operasjon mot grå stær, og tidlig behandling øker sannsynligheten for å avverge skade. Om du velger å gå tilbake til klinikken for slik undersøkelse, eller oppsøker en annen øyelege, er et spørsmål du må vurdere selv. I en slik situasjon velger nok mange å gå til en annen lege for å få en "second-opinion". Fra mitt ståsted som advokat, vil jeg også påpeke den generelle viktigheten av å samle tidsnære beviser, siden disse vil veie tyngre ved en eventuell senere rettslig tvist.

Hvis du etter undersøkelse finner ut at du har en skade som skyldes operasjonen eller mangelfull oppfølging, så kan det hende du har en pasientskade som bør meldes til Norsk Pasientskadeerstatning. Det er en god del praksis fra Pasientskadenemnda i saker om skade etter operasjon for grå stær.

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a har pasienter som har lidt tap på grunn av pasientskade, krav på erstatning dersom skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp. Med svikt menes at behandlingen ikke har vært i tråd med gjeldende medisinskfaglige retningslinjer og prinsipper på behandlingstiden. Det er behandlingen, ikke sluttresultatet, som er gjenstand for vurdering. Skade som skyldes sykdommen og ikke behandlingen, er ingen pasientskade. Heller ikke skade som oppstod under et inngrep som vurderes å ha vært i tråd med medisinskfaglige retningslinjer og prinsipper, gir rett til pasientskadeerstatning, selv om det var årsakssammenheng mellom operasjonen og skaden. Av sakene for nemnda som gjelder inngrep ved grå stær, er det svært få som har ført til erstatning. Men dette sier ingenting om hvor mange krav som fører frem i første instans, og gir derfor liten veiledning.

Dersom du etter undersøkelser finner ut at du har fått en skade under operasjonen, blir det altså spørsmål om årsakssammenheng. Hvis skaden f.eks. skyldes at du var urolig under operasjonen, og helsepersonellet i henhold til medisinskfaglige retningslinjer og prinsipper burde ha søkt å forhindre dette ved å gi deg noe beroligende, kan unnlatelsen være ansvarsbetingende. Det samme gjelder dersom du finner ut at du har fått en skade som er blitt forverret fordi det er gjort en feil ved undersøkelse eller rådgivning i kjølvannet av dine klager etter operasjonen.

Hvilke muligheter du har konkret til å nå frem, er vanskelig å si før det er undersøkt om du i det hele tatt har fått en skade. Jeg håper uansett du følger mitt råd om å kontakte lege for videre undersøkelser.

Med vennlig hilsen

Christian A. Kramer
advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 289,-