Min mor blir utsatt for overgrep

Spørsmål

Jeg har en mor som pleies av hjemmetjenesten.
Jeg har fått mistanke om det foregår en eller annen form for overgrep
Hvordan kan jeg fastslå dette??
Hvordan bør jeg gå fram??

Mann, 44 år

Svar

Hei!

Det er en svært alvorlig sak hvis du har rett i dine mistanker. På den annen side er det svært alvorlig å beskylde noen for noe som ikke er riktig eller som man ikke har beviser for.

Du skriver ikke hvilke typer overgrep det dreier seg om eller hvorfor du har slik mistanke. Jeg kan imidlertid se for meg at dette blir vanskelig å bevise med mindre du har vitneutsagn eller lyd-/videoopptak av et misbruk.

I første omgang bør du kanskje snakke forsiktig med din mor om saken hvis hun er i stand til det. Hvis hun har noe å klage på kan du gå videre med dette til leder for hjemmetjenesten i kommunen, eventuelt til fylkeslegen.

Hvis moren din ikke kan gjøre rede for seg eller du likevel har mistanke om at hun ikke behandles med den respekt hun skal ha, kan du likevel be om å få en samtale med leder av hjemmetjenesten for å legge frem dine mistanker. Husk at så lenge du ikke har beviser er det svært alvorlig å beskylde noen for overgrep, så du bør tenke nøye gjennom hva som gir deg mistanke.

Du kan delta under hjemmebesøk men en eventuell overgriper vil selvfølgelig ikke gjøre moren din noe når du er der. Likevel kan det være et signal om at du er bekymret for hva som foregår.

Hvis du mener å ha sikre holdepunkter for at det feks utøves vold mot henne, at noen misbruker henne seksuelt eller ikke opptrer med respekt, skal du melde det til fylkeslegen eller politiet (eller begge), litt avhengig av hvilke typer overgrep du tenker på.

For noen år siden ble vold mot psykisk utviklingshemmede på institusjon avslørt ved hjelp av videoopptak. Et slikt opptak vil nok overbevise tilsynsmyndigheter, men kan være kinkig å håndtere juridisk.

Lykke til!