Kan jeg få behandling i utlandet

Spørsmål

Når jeg ikke får resultat etter ca 12 år i norsk helsevesen, av behandling av angsten min.
Kan jeg da kreve å få behandlingvurdering i utlandet, og få refunsjon av mine utgifter i forbindelse av dette ?
(Om dokumentasjon om effekt finnes)

Sykdommer: Kronisk angst,uro i 12 år.
Medisiner: sarotex

Mann, 30 år

Svar

Hei!

Du har ingen rettighet innen det norske helsesystemet til å bli vurdert og behandlet i utlandet, og følgelig ingen rett til å få refundert utgifter i forbindelse med dette.

Hvis det er et behandlingsopplegg i utlandet som ikke eksisterer i liknende form i Norge kan du søke om å få dekket noe av dette, men da må som regel Trygdekontoret innhente uttalelse fra din behandlende lege/psykolog/psykiater samt at det bør foreliggende omfattende dokumentasjon av tilbudet i utlandet.

Du kan spørre på trygdekontoret ditt om dette.