Retten til å få opplysninger

Leger har plikt til å gi deg de opplysningene du bør ha om din helsetilstand og behandling.

Er du under 12 år, gis opplysningene vanligvis til dine foreldre eller foresatte.

Er du mellom 12 og 16 år, gis opplysningene som regel både til deg og dine foresatte. Dersom du av bestemte grunner ønsker at visse opplysninger ikke skal gis til dine foresatte, skal legen høre på deg og vurdere om ønsket ditt bør tas til følge.

Legen skal også gi opplysning til pårørende om din tilstand og behandling "i den grad forholdene tilsier det". Dersom du er over 16 år, og ikke ønsker at opplysninger skal gis, har legen taushetsplikt overfor de pårørende.