Kan du stole på internett?

Internett har blitt allemannseie i Norge de siste årene. På internett finner du stoff om det meste, men ikke all informasjon er god informasjon. Helseinformasjon på internett har svært varierende kvalitet, og du bør tenke deg om før du bruker helseinformasjon fra nettet. Her er noen tips du kan tenke på når du surfer.

Informasjonen i denne artikkelen stammer fra en WHO-guide for medisinske produkter og informasjon på internett, laget i 1998. Rådene er like relevante i dag.

1) INTERNETT ER EN VERDIFULL KILDE TIL INFORMASJON, MEN VÆR SIKKER PÅ AT DU KJENNER TIL OG STOLER PÅ KILDEN.

Internett inneholder en enorm mengde informasjon om sykdommer,tilstander, behandling, medisinske produkter og helseorganisasjoner. Imidlertid varierer kvaliteten på helseopplysningene veldig, og det er ofte vanskelig å identifisere den egentlige kilden til informasjon og å avgjøre om den er pålitelig, fullstendig og oppdatert.

2) SLIK FINNER DU PÅLITELIG INFORMASJON PÅ INTERNETT

Mye av informasjonen har imidlertid svært høy kvalitet. Slik informasjon kan du finne selv og bruke når du snakker med fastlegen din. En nettside bør inneholde følgende opplysninger og informasjon:

 • er det tydelige opplysninger om nettstedets eier og kontaktadresser?
 • er det tydelige hvilke organisasjoner som bidrar med støtte til nettstedet?
 • er det tydelig opplyst om at reklame eller sponsing er en del av nettstedets inntekter?
 • er det et nettsted for pasienter, helsepersonell eller andre?
 • når ble informasjonen sist oppdatert?

Mange helsenettsteder gir god informasjon som ikke er så lett tilgjengelig fra andre media. Disse kan være tilrettelagt for helsepersonell eller pasienter. Det kan likevel være nødvendig å sette seg inn i sjargong, terminologi og brukermåte for å avgjøre om informasjonen er relevant for din lidelse eller symptomer. Slik informasjon kan komme i form av:

 • forskningsrapporter
 • godkjenning fra myndighetene av nye produkter som er relevant for deg
 • generell informasjon om lidelser og tilstander, slik som høyt blodtrykk, overvekt og gikt
 • støttegrupper for personer med bestemte lidelser og sykdommer
 • lister over internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner som gir støtte og informasjon om en lidelse eller sykdom

Helsemyndigheter og organisasjoner gir ofte linker til nettsteder som anses pålitelige kilder for helseinformasjon. Også private organisasjoner gir slike oversikter på nettstedene sine, feks her; www.diabetes.no. Andre organisasjoner arbeider med å vurdere helseinformasjon på nettet, feks http://www.hon.ch/home.html

3) SLIK FINNER DU PÅLITELIG PRODUKTINFORMASJON PÅ INTERNETT

Det er store mengder produktinformasjon på nettet, og mange tilbyr medikamenter og hjelpemidler. Husk imidlertid på:

- hvis noe virker for godt til å være sant, ja, så er det gjerne for godt til å være sant. Dette kan være tegn på at informasjonen ikke er sannferdig:

 • reklame og informasjon som bruker uttrykkene; "vitenskapelig gjennombrudd", "mirakelkur";
  eksklusive produkter", "hemmelig formel", "uten risiko", "anti-aldring", "økt seksuell ytelse" og "helt naturlig".

- historier om "helbredede" pasienter som forteller om utrolige resultater.

- påstanden om ingen risiko er ofte misvisende; ingen behandling er uten potensiell risiko for bivirkninger.

- produktinformasjon bør inneholde følgende opplysninger:

 • produktets navn
 • aktive virkestoffer
 • navn på andre ingredienser som kan gi bivirkninger
 • hva produktet skal brukes for
 • når man ikke skal bruke produktet (feks graviditet, allergi)
 • hvordan produktet skal brukes
 • mulige bivirkninger
 • hvordan det skal lagres
 • produsentens navn og kontaktinformasjon

4) VÆR FORSIKTIG MED Å KJØPE PRODUKTER OVER INTERNETT

Husk at det kan være ulovlig å importere et produkt fra et annet land til Norge. Husk også at hvis du ikke kjenner produktet, kan du risikere din egen helse og kaste penger ut av vinduet. Her er 10 grunner til at produkter kjøpt over Internett kan være helsefarlige for deg, forårsake ubehag eller være bortkastede penger:

 • Garanti for sikkerhet og virkning kan mangle. Du har ikke nødvendigvis garanti for at produktet er utprøvd eller godkjent.
 • Bruksanvisningen kan være ufullstendig. Dosering, når og hvordan produktet skal brukes og om det påvirker andre medikamenter kan mangle. Bruksanvisningen kan være på et språk du ikke forstår.
 • Du har ikke nødvendigvis garanti for at kvaliteten er god nok. På norske apoteker kan du stole på at kvaliteten på produktet er god nok. Det vet du ikke når du kjøper medikamenter fra en ukjent kilde. Du vet ikke om medikamentet inneholder det det skal i riktig form eller riktig dose.
 • Produktet er ikke nødvendigvis undersøkt og godkjent av helsemyndighetene. Det kan derfor være vanskelig å få erstatning hvis det oppstår skade.
 • Produktet kan være falskt eller direkte skadelig for deg.
 • Erstatning kan være vanskelig å få. Både lokale myndigheter, forsikringsselskaper og produsenter kan nekte å gi erstatning hvis produktet ikke er godkjent av norske myndigheter.
 • Du kan kaste bort tid og penger på falske produkter. Kanskje helsen din blir dårligere fordi du ikke kommer tidsnok til lege, men behandler deg selv med et uvirksomt eller skadelig produkt?
 • Produkter kjøpt i utlandet kan være ulovlige i Norge.
 • Produkter kan ha forskjellige navn i forskjellige land. Derfor kan det hende du kjøper feilaktige produkter.
 • Informasjonen om din konto, din epost og din helse holdes kanskje ikke konfidensiell.

5) SNAKK MED LEGEN DIN FØR DU VELGER Å BEHANDLE DEG SELV

Selv etter at du har funnet pålitelig informasjon på internett bør du snakke med legen din. Ikke alle sykdommer og lidelser trenger medisinsk behandling. Det kan derfor være unødvendig å forsøke å medisinere seg selv. Mange medikamenter kan være skadleige hvis de ikke brukes korrekt, og en lege bør ha oppsyn med slik behandling. Noen har allergier eller andre personlige forhold som gjør at de bør unngå visse medikamenter. Det kan legen din vurdere.

Ved å bestille produkter over internett kan du frata deg selv muligheten til en vurdering hos lege eller annet helsepersonell og gjøre det vanskelig for legen din å tolke eventuelle plager eller bivirkninger du får av medikamentet.

Brukt fornuftig er Internett et fantastisk medisinsk oppslagsverk. Brukt ufornuftig kan du påføre deg selv unødvendige plager, kaste bort tid og penger og gi deg selv og andre falske forestillinger om effekten av produkter og medikamenter.